Aktuality

ESE project - mergers documentation

S velikou radostí oznamujeme, že jsme uzavřeli celosvětové partnerství s největší evropskou cestovní kanceláří, TUI!
Klienti cestovní kanceláře si mohou sjednat cestovní pojištění ke svým dovoleným nebo cestám se 100% krytím částky, kterou zaplatili. Nemají žádnou spoluúčast v případě pojistné události a svoje finanční prostředky dostanou v souladu s pojistnými podmínkami nazpět.
Pojištění Allianz Travel je možné sjednat jak na webu cestovní kanceláře TUI, (https://www.tui.cz), tak prostřednictvím prodejců, se kterými TUI spolupracuje.
 
Jsme velmi hrdí na tuto spolupráci a věříme v maximální spokojenost všech společných klientů.