Allianz Automotive partners with over 40 car brands

Divize Allianz Automotive se zabývá vývojem pojišťovacích a asistenčních služeb a rozvíjením partnerství s výrobci automobilů a poskytovateli služeb mobility.

V současné době spolupracujeme s více než 40 značkami automobilů ve více než 30 zemích. Naši obchodní partneři si mohou vybrat z portfolia produktů a servísních řešení v oblasti pojištění motorových vozidel, záručních, asistenčních a pomocných produktů.

Naše globální pojistná řešení jsou implementována se znalostí a s ohledem na lokální trh a to díky více než 30 lokálním pobočkám a s Allianz Group za zády.

Máme vrozené chápání celého hodnotového řetězce automotive průmyslu a podporujeme naše partnery v každé fázi, od výzkumu a vývoje až po prodej a poprodejní služby.

Máme širokou škálu produktů, které jsou ve většině případů nabízeny pod značkou klienta, tzv. White Labels. Jedná se o prodloužené záruky výrobce, záruky na ojetá vozidla, telematické asistenční služby a další produkty.

Allianz Automotive supports its partners
Allianz Automotive set up the Automotive Innovation Center

Díky globálním trendům, jako je digitalizace, sdílená ekonomika a urbanizace,  se svět mobility zásadně mění. To platí pro pojišťovny stejně jako pro výrobce automobilů. Konvenční pojistné produkty již nestačí. Naši partneři požadují komplexní pojištění, asistence a servisní řešení. Proto jsme v roce 2014 zřídili Inovační centrum pro automobilový průmysl, abychom vyvinuli řešení pro mobilitu zítřka.

Inovační centrum pro automobilový průmysl je kompetenčním centrem a inovačním motorem pro všechna témata týkající se automobilové mobility. To zahrnuje connected cars, autonomní vozidla, car sharing a e-mobilitu. Náš tým specialistů konceptualizuje, testuje a implementuje nové obchodním modely, produkty a procesy.

Hlavní produkty
Allianz Automotive core products
  • Záruky: Prodloužení záruky výrobce vozidla a záruka na mechanické a elektrické součástky ojetých vozidel. Program pro zvýšení zákaznické spokojenosti a loajality vůči servisní síti.

  • Pojištění pneumatik: Pojištění defektu pneumatik, které vzniknou proražením ostrým předmětem nebo obrubníkem. Může zahrnovat i pojištění poškození ráfků vozidla.

  • Maintenance program: program pro pojištění servisních nákladů na vozidla včetně pravidelných servisních prohlídek.
Produkty ochrany financí
Allianz Automotive financial protection products
  • Pojištění schopnosti splácet (PPI): Pojištění schopnosti splácet půjčku v případech úmrtí, nemoci, nehody, ztrátě schopnosti pohybu, kritických onemocnění a nezaviněné ztrátě příjmů

  • Ochrana aktiv (GAP): Ochrana proti krátkodobé ztrátě tržní hodnoty a hodnoty ve finanční/leasingové smlouvě (krátkodobý GAP) nebo ochrana proti rozdílu mezi tržní hodnotou vozidla a hodnotou náhradního vozidla v případě totální škody, záruční vady a odcizení.
Servisní a nepojistné produkty
Allianz Automotive service and non-insurance products
  • Silniční asistenční služby: v případě poruchy vozidla (bCall) poskytujeme služby typu odtah vozidla, pokračování v cestě, náhradní vozidlo; v případě nouzového volání (eCall) - kontaktování integrovaných záchranných složek v případě nehody; poradenské služby (iCall) - nabídka call centra a informačních služeb zákazníkům během jejich cesty.
Produktové inovace
Allianz Automotive product innovations
  • Telematické systémy: nabídka telematických systému a služeb pro osobní vozidla a motocykly

  • Specifické produkty zajišťující mobilitu elektrickým vozidlům a hybridům

  • Specifické kombinace služeb a pojistných produktů