Než začnete využívat tyto webové stránky, přečtěte si, prosím, pozorně toto právní upozornění.

Účelem tohoto oznámení je definovat podmínky, za kterých Allianz Partners zpřístupní své internetové stránky uživatelům.

Vstupem na tuto webovou stránku a používáním jejího obsahu berete na vědomí a potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli následujícícm podmínkám užívání, které si Allianz Partners vyhrazuje kdykoliv změnit a aktualizovat. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte. 

Tato webová stránka je k dispozici pouze pro informační účely. Uveřejnění obsahu a přístup na webové stránky nepředstavují, ať už výslovně nebo implicitně, jakékoliv poskytování služeb nebo produktů.
Vešekerý obsah webu Allianz Partners je chráněn autorským právem se všemi vyhrazenými právy. Všechna práva na stránky, jejich obsah a uspořádání jsou vlastnictvím Allianz Partners SAS a/nebo příslušných společností Allianz Partners. Je zakázáno kopírovat, upravovat, zobrazovat, distribuovat, přenášet, redistribuovat prostřednictvím technologie framingu, publikování, prodeje, licencování, vytváření odvozených děl nebo používání jakéhokoliv obsahu, ochranné známky nebo loga pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu Allianz Partners SAS.

Veškerý obsah této webové stránky včetně (nikoliv však výlučně) grafiky, textu, odkazů a referencí na jiné stránky může podléhat změnám bez předchozího upozornění a je poskytován bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo předpokládané, ale neomezuje se na předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neinfikaci od počítačových virů nebo jiných škodlivých komponent.

Nezaručujeme adekvátnost, přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakýchkoliv informací na těchto webových stránkách a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za chyby nebo opomenutí v nich obsažených.

Nezaručujeme, že funkce webové stránky budou bez chyb nebo výpadků, že závady budou opraveny nebo že webové stránky nebo servery, které je zpřístupňují, neobsahují počítačové viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní nebo zvláštní škody zvniklé v souvislosti s Vaším přístupem, nemožností přístupu nebo používáním webových stránek a jejich obsahu, spoléháí se na jejich obsah, jakékoliv selhání výkonu, výpadky, vady, zpoždění přenosů, počítačové viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé hypertextové odkazy nebo reference na těchto webových stránkách Vás mohou přivést na webové stránky třetích stran s doménami vyššího řádu. Jejich obsah nebyl námi analyzován a nezaručujeme adekvátnost, přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakýchkoliv informací na nich zveřejňovaných a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za veškerý jejich obsah.

Skupina Allianz Partners proto nenese odpovědnost, ani přímo ani nepřímo, za jakoukoliv škodu nebo újmu způsobenou nebo údajně způsobenou v souvislosti s používáním těchto stránek nebo spoléháním se na jejich obsah, zboží nebo služby.

Návštěvou těchto stránek také souhlasíte s tím, že budete dodržovat autorská pravidla platná pro všechny webové stránky, na něž se z těchto stránek dostanete nebo na něž odkazuje.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto podmínek používání.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit přístup na naše webové stránky okamžitě, bez předchozího oznámení nebo odpovědnosti, z jakéhokoliv důvodu. Veškerá ustanovení těchto právních podmínek, která by svou povahou měla zůstat v platnosti, i po vypnutí a ukončení těchto stránek, zůstávají v platnosti bez omezení.

Vlastníkem stránek je AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R. Bobigny zapsaná u obchodní soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím společnosti:
AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112.

Veškerá loga jsou použita s vědomím AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, která je jejich vlastníkem.