Pro přední české a slovenské pojišťovny a banky zajišťujeme odbornou zdravotní asistenci. Poskytujeme ji jako součást cestovního pojištění, životního pojištění nebo pojištění majetku. Nabízíme širokou škálu produktů v oblasti zdraví, informačních a konzultačních služeb.

Neustále vyvíjíme naše služby i technologie, abychom uspokojili potřeby našich klientů. Aplikace pro vyhodnocování symptomů, video chat, telemedicína a další moderní technologie jsou vyžadovány stále větším počtem uživatelů. Při poskytování zdravotní asistence sdílíme know how s našimi zahraničními pobočkami a s globálním kompetenčním centrem v Mnichově (Global Medical Competence Centre), které pokrývá většinu lékařských specializací na nejvyšší úrovni.

 

Asistenční služby k cestovnímu pojištění
International Healthcare cover
 • Lékařské ošetření v místě pobytu (dovolená, služební cesta, aj.)
 • Telefonická konzultace zdravotního stavu s odborníkem
 • Převoz domů pod odborným lékařským dohledem (včetně možného převozu leteckou ambulancí)
 • Předcestovní informace (turistické informace, informace o aktuálních kurzech měn, vízové povinnosti, očkování, apod.)
 • Tlumočení
 • Právní asistence
 • Pomoc v případě poškození, ztráty či odcizení cestovních dokladů nebo zavazadel
Zdravotní a doplňkové služby
International Health life cover
 • Zdravotní transport: Zorganizujeme a uhradíme přepravu zákazníka do zdravotnického zařízení a zpět, případně mezi zdravotnickými zařízeními.
 • Dodávky léků: Pokud je zákazník nucen ulehnout, zařídíme dodávku předepsaných léků a uhradíme náklady. 
 • Druhotný lékařský názor a možnost se léčit v prestižních zdravotnických zařízeních: V případě, že zákazník není spokojen s diagnózou a navrhovaným postupem vlastního lékaře, nabízíme možnost druhotného lékařského názoru u předních světových specialistů a možnost léčby v prestižních zdravotnických zařízeních v Evropě i ve světě.
 • Akutní pomoc psychologa: Zajistíme návštěvu psychologa a uhradíme náklady do výše limitu. Poskytujeme informace a návrhy na další psychologickou léčbu.
 • Rehabilitace: Pokud je zákazník nucen přistoupit k rehabilitaci, zařídíme a v rámci limitu tyto procedury uhradíme.
 • Ošetřovatelská péče: Jestliže je zákazník hospitalizovaný po delší dobu, zařídíme a proplatíme ošetřovatelskou péči po jeho návratu domů. Tato péče musí být lékařsky odůvodněná. 
 • Výpomoc v domácnosti: Jestliže je zákazník hospitalizovaný po delší dobu, zařídíme a proplatíme během a po jeho návratu výpomoc v domácnosti (přípravu jídla, nákupy, hlídání a venčení domácích mazlíčků).
Informační a konzultační služby
International Health disability cover
 • Lékař na telefonu:  Je poskytován prostřednictvím kvalifikovaných lékařů a specialistů. Cílem je poskytnutí konzultace.
  Obsahuje konzultování zdravotního stavu, vysvětlení lékařských pojmů a postupů, vysvětlení účelu jednotlivých vyšetření a laboratorních výsledků, vysvětlení platnosti žádanek a receptů, vysvětlení účinných látek, nežádoucích účinků léků a jejich vzájemná interakce, prenatální problematika, očkování, dietetické, režimové a pohybové poradenství, poskytnutí informací k cestovním nákladům pojištěnců, úhrady za úkony IVF a za stomatologii, vysvětlení principů a fungování primární péče, preventivních prohlídek a úhrad zdravotních služeb v lázních či ozdravovnách.
 • Video chat s lékařem: Jedná se o video variantu lékaře na telefonu se stejným rozsahem služeb. Na rozdíl od telefonického kontaktu získá klient možnost ukázat lékaři zranění nebo vizuální symptomy nemoci.
 • Symptom checker: Aplikace jejímž účelem je poskytovat uživatelům včasné a spolehlivé předběžné vyhodnocení symptomů. Díky adaptivnímu uvažování umělé inteligence pokládá aplikace intuitivní otázky, připraví tak předběžnou diagnózu a utřídí hlášené zdravotní problémy. Výsledné doporučení pomáhá uživateli se fundovaně rozhodnout o dalším postupu.
 • Chat s operátorem: Slouží ke zjednodušení a rychlejšímu uzavření škodních událostí, které vznikly během zahraniční dovolené klienta.
 •     
  Telemedicína: Je konzultace s lékařem s cílem stanovení diagnózy, doporučení nebo předepsání léků (medikace), pokud to legislativa umožňuje.