Naše hodnoty

Vytvořili jsme jedinečnou kombinaci globálních pojišťovacích a asistenčních služeb se zřetelem na potřeby lokálního trhu. V Allianz Partners se nám podařilo dát dohromady tým nadšených lidí s rozličnou kulturou, etnikou, jazyky, dovednostmi a osobností. Každý hraje svou roli a je důležitou součástí úspěchu společnosti. Společně tvoříme svoji budoucnost. 

Kultura uvnitř firmy je pro nás velmi důležitá. Nezáleží jen na výsledcích, ale i na způsobu, jakým byly tyto výsledky dosaženy. Naše hodnoty se skládají ze čtyř základních pilířů, kterými se každodenně řídíme: Skvělá práce se zákazníkem a trhem; Spolupráce a podpora; Důvěra; Podnikavost.

Allianz Partners people attributes: entrepreneurship

Zajímáme se o nové příležitosti, předvídáme nové trendy, umožňujeme riskovat.

Vrháme se do nových oblastí podnikání a přebíráme odpovědnost.

Podporujeme inovace a kulturu, v níž je možné se rozhodovat bez strachu či potrestání.

Allianz Partners people attributes: trust

Jednáme bezúhonně, ctíme naše závazky a vždy říkáme pravdu.

Jednáme transparentně a podporujeme společenskou odpovědnost zaměstnavatele.

Podporujeme rozmanitost a sounáležitost.

Allianz Partners people attributes: customer and market excellence

Podporujeme nejmodernější technické/provozní znalosti a usilujeme o trvalé zjednodušení.

Snažíme se o dokonalost
při každém styku se zákazníkem.

Chceme být těmi, co udávají kvalitu a směr.

Allianz Partners people attributes: collaborative leadership

Dáváme lidem podporu a udáváme smysl a směr.

Pomáháme rozvíjet lidi, dáváme zpětnou vazbu a pečujeme o blaho zaměstnanců.

Spolupracujeme a sdílíme osvědčené postupy. 

Feel at home at Allianz Partners
V Allianz Partners vidíme výzvy jako příležitosti, nikoliv překážky. Podporujeme naše zaměstnance, aby se dívali
na své projekty z nových úhlů a odvážili se usilovat o nemožné. 
At Allianz Partners, we empower our employees
Chceme, aby se naši zaměstnanci v Allianz Partners cítili jako doma. Každá myšlenka je důležitá a každý hlas je slyšet. Vážíme si všech našich zaměstnanců a podporujeme je inkluzivním, ohleduplném a podporujícím pracovním prostředím. Zde je místo, kde
na lidech záleží.
Allianz Partners is a place where people matter
Věříme, že v rozmanitosti je síla. S více než 19 tisíci zaměstnanci ve 44 zemích světa, mluvícími 70 jazyky, nabízíme skutečně rozmanité, otevřené a zajímavé místo pro práci. Tato rozmanitost je nejdůležitější hnací silou stojící za našimi úspěchy. Rádi přivítáme lidi všech prostředí, národností a kultur.