V Allianz Partners se nám podařilo dát dohromady tým nadšených lidí s rozličnou kulturou, etnikem, jazyky a dovednostmi. Každý má ve společnosti svou roli a je důležitou součástí úspěchu. Společně tvoříme budoucnost. 

Kultura uvnitř firmy je pro nás velmi důležitá. Nezáleží jen na výsledcích, ale i na způsobu, jakým byly tyto výsledky dosaženy. Naše hodnoty se skládají ze čtyř základních pilířů, kterými se každodenně řídíme: Skvělá práce se zákazníkem a trhem; Spolupráce a podpora; Důvěra; Podnikavost.

Allianz Partners people attributes: entrepreneurship

Zajímáme se o nové příležitosti, předvídáme nové trendy, umožňujeme riskovat.

Vrháme se do nových oblastí podnikání se zodpovědností.

Podporujeme inovace a kulturu, v níž je klíčové se rozhodovat bez strachu z potrestání.

Allianz Partners people attributes: trust

Jednáme bezúhonně a ctíme závazky.

Jednáme transparentně a podporujeme společenskou odpovědnost.

Podporujeme rozmanitost a sounáležitost.

Allianz Partners people attributes: customer and market excellence

Podporujeme nejmodernější technické/provozní znalosti a usilujeme o trvalé zjednodušení.

Snažíme se o dokonalost
při každém styku se zákazníkem.

Udáváme směr a doručujeme kvalitu.

Allianz Partners people attributes: collaborative leadership

Podporujeme lidi a udáváme směr.

Pomáháme rozvíjet lidi, dáváme zpětnou vazbu a pečujeme o blaho zaměstnanců.

Spolupracujeme a sdílíme své zkušenosti. 

Feel at home at Allianz Partners
V Allianz Partners vidíme výzvy jako příležitosti, nikoliv překážky. Podporujeme naše zaměstnance, aby se dívali
na vše z nových úhlů a odvážili se usilovat o nemožné. 
At Allianz Partners, we empower our employees
Chceme, aby se naši zaměstnanci v Allianz Partners cítili jako doma. Každá myšlenka je důležitá a každý hlas je slyšet. Vážíme si všech našich zaměstnanců a vytváříme pro ně inkluzivní, ohleduplné a podporující pracovní prostředí. Zde je místo, kde
na lidech záleží.
Allianz Partners is a place where people matter
Věříme, že v rozmanitosti je síla. S více než 19 tisíci zaměstnanci ve 44 zemích světa, mluvícími 70 jazyky, nabízíme skutečně rozmanité, otevřené a zajímavé místo pro práci. Tato rozmanitost je naší nejdůležitější hnací silou. Rádi přivítáme lidi všech národností, kultur a z různých prostředí.