Naše hodnoty

Vytvorili sme jedinečnú kombináciu globálnych poisťovacích a asistenčných služieb so zreteľom na potreby lokálneho trhu. V Allianz Partners sa nám podarilo dať dohromady tím nadšených ľudí s rozličnou kultúrou, etnickou príslušnosťou, jazykmi, schopnosťami a osobnosťami. Každý hrá svoju rolu a je dôležitou súčasťou úspechu spoločnosti. Spoločne tvoríme svoju budúcnosť.

Kultúra vo vnútri firmy je pre nás veľmi dôležitá. Nezáleží len na výsledkoch, ale aj na spôsobe akým boli tieto výsledky dosiahnuté. Naše hodnoty sa skladajú zo štyroch základných pilierov, ktorými sa každodenne riadime. Skvelá práca so zákazníkmi a trhom; Spolupráca a podpora; Dôvera; Podnikavosť.

Allianz Partners people attributes: entrepreneurship

Zaujímame sa o nové príležitosti, predvídame nové trendy, umožňujeme riskovať.

Vrháme sa do nových oblastí podnikania a preberáme zodpovednosť.

Podporujeme inovácie a kultúru, kde je možné sa rozhodovať bez strachu či potrestania.

Allianz Partners people attributes: trust

Jednáme bezúhonne, ctíme naše záväzky a vždy hovoríme pravdu.

Jednáme transparentne a podporujeme spoločenskú zodpovednosť zamestnávateľa.

Podporujeme rozmanitosť a spolupatričnosť.

Allianz Partners people attributes: customer and market excellence

Podporujeme najmodernejšie technické/prevádzkové znalosti a usilujeme o trvalé zjednodušenia.

Snažíme sa o dokonalosť pri každom styku so zákazníkom.

Chceme byť tými, čo udávajú kvalitu a smer.

Allianz Partners people attributes: collaborative leadership

Dávame ľuďom podporu a udávame zmysel a smer.

Pomáhame rozvíjať ľudí, dávame spätnú väzbu a staráme sa o blaho zamestnancov.

Spolupracujeme a zdieľame osvedčené postupy.

Cítime sa tu ako doma
V Allianz Partners vidíme výzvy ako príležitosti, nie ako prekážky. Podporujeme našich zamestnancov, aby sa dívali na svoje projekty z nových uhlov a odvážili sa pokúšať o nemožné.
Podporujeme svoje zamestnance
Chceme, aby sa naši zamestnanci v Allianz Partners cítili ako doma. Každá myšlienka je dôležitá a každý hlas je počuť. Vážime si všetkých našich zamestnancov a podporujeme ich inkluzívnym, ohľaduplným a podporujúcim pracovným prostredím. Tu je miesto, kde na ľuďoch naozaj záleží.
Na našich ľuďoch nám záleží
Veríme, že v rozmanitosti myslenia je sila. S viac než 19 tisíc zamestnancami v 44 krajinách, hovoriacimi 70 jazyky, ponúkame skutočne rozmanité, otvorené a zaujímavé miesto pre prácu. Táto rozmanitosť je najdôležitejšou hnacou silou, stojacou za našimi úspechmi a radi privítame ľudí zo všetkých prostredí, národností a kultúr.