V Allianz Partners sa nám podarilo dať dohromady tím nadšených ľudí s rozličnou kultúrou, etnickou príslušnosťou, jazykmi a schopnosťami. Každý z nás má
v spoločnosti svoju rolu a je dôležitou súčasťou úspechu. Spoločne tvoríme budúcnosť.

Kultúra vo vnútri firmy je pre nás veľmi dôležitá. Nezáleží len na výsledkoch, ale aj na spôsobe akým boli tieto výsledky dosiahnuté. Naše hodnoty sa skladajú zo štyroch základných pilierov, ktorými sa každodenne riadime. Skvelá práca so zákazníkmi a trhom; Spolupráca a podpora; Dôvera; Podnikavosť.

Allianz Partners people attributes: entrepreneurship

Zaujímame sa o nové príležitosti, predvídame nové trendy, umožňujeme riskovať.

Vrháme sa do nových oblastí podnikania so zodpovednosťou.

Podporujeme inovácie a kultúru, kde je kľúčové sa rozhodovať bez strachu z potrestania.

Allianz Partners people attributes: trust

Jednáme bezúhonne a ctíme záväzky.

Jednáme transparentne a podporujeme spoločenskú zodpovednosť.

Podporujeme rozmanitosť a spolupatričnosť.

Allianz Partners people attributes: customer and market excellence

Podporujeme najmodernejšie technické/prevádzkové znalosti a usilujeme o trvalé zjednodušenia.

Snažíme sa o dokonalosť pri každom styku so zákazníkom.

Udávame smer a doručujeme kvalitu.

Allianz Partners people attributes: collaborative leadership

Podporujeme ľudí a udávame smer.

Pomáhame rozvíjať ľudí, dávame spätnú väzbu a staráme sa o blaho zamestnancov.

Spolupracujeme a zdieľame své zkúsenosti.

Cítime sa tu ako doma
V Allianz Partners vidíme výzvy ako príležitosti, nie ako prekážky. Podporujeme našich zamestnancov, aby sa dívali na všetko z nových uhlov a odvážili sa pokúšať o nemožné.
Podporujeme svoje zamestnance
Chceme, aby sa naši zamestnanci v Allianz Partners cítili ako doma. Každá myšlienka je dôležitá a každý hlas je počuť. Vážime si všetkých našich zamestnancov a vytvárame pre nich inkluzívne, ohľaduplne a podporujúce pracovne prostredie. Tu je miesto, kde na ľuďoch naozaj záleží.
Na našich ľuďoch nám záleží
Veríme, že v rozmanitosti myslenia je sila. S viac než 19 tisíc zamestnancami v 44 krajinách, hovoriacimi 70 jazyky, ponúkame skutočne rozmanité, otvorené a zaujímavé miesto pre prácu. Táto rozmanitosť je našou najdôležitejšou hnacou silou a radi privítame ľudí zo všetkých prostredí, národností a kultúr.