Ochrana majetku zahŕňa poistné a asistenčné služby v oblasti ochrany spotrebičov a domácej asistencie. Na českom trhu sme, ako prvá asistenčná spoločnosť, začali ponúkať asistenčnú pomoc pri poruchách a haváriách v domácnosti. Máme tak v tejto oblasti množstvo skúseností.  

Na českom a slovenskom trhu sme jednotkou v oblasti ochrany spotrebičov. Zásluhou širokej kvalitnej siete poskytovateľov, sme schopní garantovať služby vysokej kvality a s vynikajúcou dostupnosťou. Vďaka týmto skúsenostiam a schopnostiam, sme boli schopní ako prví v ČR i SR ponúknuť VIP poistenie predĺženej záruky s garanciou opravy do 5 dní.

Ponúkame poistné produkty a asistenčné služby, ktoré zvýšia hodnotu Vašich produktov z pohľadu zákazníkov. Vďaka vysokej miere plnenia sú zákazníci spokojní a zostávajú lojálni. Spojenie so značkou Allianz je prestížnou záležitosťou, je zárukou najvyššej kvality a zákaznickej spokojnosti.

Neustále svoje produkty a služby vylepšujeme. Predajcov dôkladne školíme ako osobne, tak pomocou e-learningového portálu. Máme prepracovaný systém školiacich materiálov a vlastnú aplikáciu pre dohodnutie poistenia. Všetko sa deje tzv. "Paperless" (dohodnutie zmluvy a vystavenie dokladov elektronicky cez aplikáciu, bez nutnosti čokoľvek tlačiť), čo znižuje náklady, časovú náročnosť a v neposlednom rade aj šetrí životné prostredie.
 
Poistenie predĺženej záruky
Allianz Assistance automotive products
 • Možnosť dokúpiť variant VIP s garanciou opravy do 5 dní
 • Predĺženie záruky až na 5 rokov
 • Bez spoluúčasti a amortizácie
 • Chráni prístroj v porovnateľnom rozsahu ako záruka od výrobcu.
 • Úhrada nákladov za opravu výrobku
 • Odvoz pokazených výrobkov nadmernej veľkosti do servisu, prípadne oprava na mieste
 • V prípade, že nie je oprava možná, náhrada za nový výrobok porovnateľných parametrov.
Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia
Allianz Assistance PNPO
 • Kryje prípady náhodného poškodenia prístroja a jeho odcudzenia.
 • Platí ihneď po zakúpení prístroja.
 • K dispozícii vo variantoch na 1 nebo 2 roky
 • Bez amortizácie 
 • Nízka spoluúčasť
 • V prípade nemožnosti prístroj opraviť, úhrada nákladov na nový prístroj s porovnateľnými parametrami do výšky obstarávacej ceny
Poistenie mobilných zariadení
Allianz Assistance health products
 • K dispozícii vo variantoch na 1 nebo 2 roky
 • Kryje prípady náhodného poškodenia prístroja, jeho odcudzenie a prípadné zneužitie dát, či volacieho času.
 • Platí ihneď po zakúpení prístroja.
 • Nízka amortizácia a spoluúčasť
 • Kryje prípady poškodení spôsobených deťmi, tretími osobami a domácimi miláčikmi.
 • Kryje poškodenie následkom vzniknutej kvapaliny do elektrických častí, aj rozbitie displeja následkom pádu.
 • Voliteľne zahŕňa aj vreckové krádeže.
Domáca asistencia
Allianz Assistance home and lifestyle products
 • Odvrátenie havarijného stavu (elektrikár, inštalatér, kurič, sklenár, zámočník, plynár, pokrývač)
 • Servis domácich spotrebičov
 • Neurgentné asistenčné služby
 • V prípade neobývateľnej domácnosti, operátor zaistí náhradné ubytovanie a dopravu.