Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Allianz Automotive partners with over 40 car brands

Divízia Allianz Automotive sa zaoberá identifikáciou spôsobov podpory automobilového priemyslu a budovania partnerstva s výrobcami automobilov a poskytovateľov služieb mobility.

V súčasnej dobe spolupracujeme s viac než 40 značkami automobilov vo viac než 30 krajinách. Naši obchodní partneri si môžu vybrať z portfólia produktov na mieru a servisných riešení v oblasti poistenia motorových vozidiel, záručných, asistenčných a pomocných produktov.

Naše globálne poistné riešenia sú implementované so znalosťou a s ohľadom na lokálny trh a to vďaka viac než 30 lokálnym pobočkám a s Allianz Group za chrbtom.

Máme vrodené chápanie celého hodnotového reťazca automotive a podporujeme našich partnerov v každej fáze, od výskumu a vývoja až po predaj a popredné služby.

Máme širokú škálu produktov, ktoré sú vo väčšine prípadov integrované do značky klienta, tzv. White Labels. Jedná sa o predĺžené záruky výrobcu, záruky na ojazdené vozidlá, telematické asistenčné služby a ďalšie produkty.

Allianz Automotive supports its partners
Allianz Automotive set up the Automotive Innovation Center

Svet mobility sa zásadne mení vďaka globálnym mega trendom, ako je digitalizácia, zdieľaná ekonomika a urbanizácia. To platí pre poisťovne rovnako ako pre výrobcov automobilov. Konvenčné poistné produkty už nie sú dostačujúce – naši partneri požadujú komplexné poistenie, asistenciu a servisné riešenie. Preto sme v roku 2014 zriadili Inovačné centrum pre automobilový priemysel, aby sme vyvinuli riešenie pre mobilitu zajtrajška.

Inovačné centrum pre automobilový priemysel je kompetenčným centrom a inovačným motorom pre všetky témy, týkajúce sa automobilovej mobility. To zahŕňa connected cars, autonómne vozidlá, car sharing a e-mobilitu. Náš tím špecialistov konceptualizuje, testuje a implementuje nové obchodné modely, produkty a procesy.

Hlavné produkty
Allianz Automotive core products
  • Záruky: Predĺženie záruky výrobcu vozidla a záruka na mechanické a elektrické súčiastky ojazdených vozidiel. Program pre zvýšenie zákazníckej spokojnosti a lojality voči servisnej sieti.
  • Poistenie pneumatík: Poistenie defektu pneumatík, ktoré prerazením ostrým predmetom alebo obrubníkom. Môže zahŕňať aj poistenie poškodenia ráfikov vozidla.
  • Maintenance program: Program pre poistenie servisných nákladov na vozidlá vrátane pravidelných servisných prehliadok.
Produkty ochrany financií
Allianz Automotive financial protection products
  • Poistenie schopnosti splácat (PPI): Poistenie schopnosti splácať pôžičku v prípadoch úmrtia, choroby, nehody, strate schopnosti pohybu, kritických ochorení a nezavinenej strate príjmov.
  • Ochrana aktív (GAP): Ochrana proti krátkodobej strate tržnej hodnoty a hodnoty vo finančnej/leasingovej zmluve (krátkodobý GAP) alebo ochrana proti rozdielu medzi tržnou hodnotou vozidla a hodnotou náhradného vozidla v prípade totálnej škody, záručné vady a odcudzenie (Return to Invoice GAP).
Servisné a nepoistné produkty
Allianz Automotive service and non-insurance products
  • Silničné asistenčné služby:  v prípade poruchy vozidla (bCall) poskytujeme služby typu odtiahnutie vozidla, pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo; v prípade núdzového volania (eCall) – kontaktovanie integrovaných záchranných zložiek v prípade nehody; poradenské služby (iCall) – ponuka call centra a informačných služieb zákazníkom behom ich cesty.
Produktové inovácie
Allianz Automotive product innovations
  • Telematické systémy: ponuka telematických systémov a služieb pre osobné vozidlá a motocykle

  • Špecifické produkty zabezpečujúce mobilitu elektrickým vozidlám a hybridom

  • Špecifické kombinácie služieb a poistných produktov