Allianz Automotive partners with over 40 car brands

Divízia Allianz Automotive sa zaoberá identifikáciou spôsobov podpory automobilového priemyslu a budovania partnerstva s výrobcami automobilov a poskytovateľov služieb mobility.

V súčasnej dobe spolupracujeme s viac než 40 značkami automobilov vo viac než 30 krajinách. Naši obchodní partneri si môžu vybrať z portfólia produktov na mieru a servisných riešení v oblasti poistenia motorových vozidiel, záručných, asistenčných a pomocných produktov.

Naše globálne poistné riešenia sú implementované so znalosťou a s ohľadom na lokálny trh a to vďaka viac než 30 lokálnym pobočkám a s Allianz Group za chrbtom.

Máme vrodené chápanie celého hodnotového reťazca automotive a podporujeme našich partnerov v každej fáze, od výskumu a vývoja až po predaj a popredné služby.

Máme širokú škálu produktov, ktoré sú vo väčšine prípadov integrované do značky klienta, tzv. White Labels. Jedná sa o predĺžené záruky výrobcu, záruky na ojazdené vozidlá, telematické asistenčné služby a ďalšie produkty.

Allianz Automotive supports its partners
Allianz Automotive set up the Automotive Innovation Center

Svet mobility sa zásadne mení vďaka globálnym mega trendom, ako je digitalizácia, zdieľaná ekonomika a urbanizácia. To platí pre poisťovne rovnako ako pre výrobcov automobilov. Konvenčné poistné produkty už nie sú dostačujúce – naši partneri požadujú komplexné poistenie, asistenciu a servisné riešenie. Preto sme v roku 2014 zriadili Inovačné centrum pre automobilový priemysel, aby sme vyvinuli riešenie pre mobilitu zajtrajška.

Inovačné centrum pre automobilový priemysel je kompetenčným centrom a inovačným motorom pre všetky témy, týkajúce sa automobilovej mobility. To zahŕňa connected cars, autonómne vozidlá, car sharing a e-mobilitu. Náš tím špecialistov konceptualizuje, testuje a implementuje nové obchodné modely, produkty a procesy.

Hlavné produkty
Allianz Automotive core products
  • Záruky: Predĺženie záruky výrobcu vozidla a záruka na mechanické a elektrické súčiastky ojazdených vozidiel. Program pre zvýšenie zákazníckej spokojnosti a lojality voči servisnej sieti.
  • Poistenie pneumatík: Poistenie defektu pneumatík, ktoré prerazením ostrým predmetom alebo obrubníkom. Môže zahŕňať aj poistenie poškodenia ráfikov vozidla.
  • Maintenance program: Program pre poistenie servisných nákladov na vozidlá vrátane pravidelných servisných prehliadok.
Produkty ochrany financií
Allianz Automotive financial protection products
  • Poistenie schopnosti splácat (PPI): Poistenie schopnosti splácať pôžičku v prípadoch úmrtia, choroby, nehody, strate schopnosti pohybu, kritických ochorení a nezavinenej strate príjmov.
  • Ochrana aktív (GAP): Ochrana proti krátkodobej strate tržnej hodnoty a hodnoty vo finančnej/leasingovej zmluve (krátkodobý GAP) alebo ochrana proti rozdielu medzi tržnou hodnotou vozidla a hodnotou náhradného vozidla v prípade totálnej škody, záručné vady a odcudzenie (Return to Invoice GAP).
Servisné a nepoistné produkty
Allianz Automotive service and non-insurance products
  • Silničné asistenčné služby:  v prípade poruchy vozidla (bCall) poskytujeme služby typu odtiahnutie vozidla, pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo; v prípade núdzového volania (eCall) – kontaktovanie integrovaných záchranných zložiek v prípade nehody; poradenské služby (iCall) – ponuka call centra a informačných služieb zákazníkom behom ich cesty.
Produktové inovácie
Allianz Automotive product innovations
  • Telematické systémy: ponuka telematických systémov a služieb pre osobné vozidlá a motocykle

  • Špecifické produkty zabezpečujúce mobilitu elektrickým vozidlám a hybridom

  • Špecifické kombinácie služieb a poistných produktov