AWP Solutions ČR a SR s.r.o.

AWP P&C Česká republika - odštěpný závod

Jankovcova 1596/14b
170 00  Praha 7
Česká republika

RECEPCIA (pre všeobecné otázky):

e-mail: info.cz@allianz.com
tel.: +42 (0) 296 849 959

OBCHODNÝ TÍM (pre obchodné záležitosti, požiadavky, ponuky, ai.):

e-mail: obchod@allianz.com
tel.: +42 (0) 296 849 943

ODHLÁSENIE ZÁSAHU (e-mailom alebo vyplnením formulára)
Adresa je určená len pre internú komunikáciu poskytovateľov technickej asistencie.

e-mail: odhlaseni.TA@allianz.com
FORMULÁR (kliknite na odkaz)

Vlastníkom stránok je AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R. bobigny zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom spoločnosti:

AWP Solutions ČR a SR s.r.o. so sídlom Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČ: 256 22 871, zapísaný v obchodnom rejstríku vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 55651.