Odhlásenie zásahu

Formulár odhlásenie zásahu

Prosíme o odhlasovaní len takových případů, kde došlo k navýšeniu nákladov oproti pôvodnej garancii.

Odhlásiť prípad môžete tiež e-mailom na adresu odhlaseni.TA@allianz.com. V e-mailovej komunikácii zachovajte, prosím, rozsah údajov uvedený vo formulári na tejto stránke.

Riešenie NCP zásahov:

1) Prosíme o zaistenie preberacieho protokolu alebo protokolu o zaisteniu vozidla, ktorý je Polícia Slovenskej republiky povinná vydať na Vašu žiadosť. Na túto požiadavku budete vždy upozornení automatickú SMS správou, ktorá Vám príde po objednaní zásahu.

2) Pri odhlásení prípadov cez túto webovú stránku Vás žiadame o vyplnenie celej adresy miesta zloženia vozidla do kolónky "Odôvodnenie".

3) V prípadoch, keď vozidlo bude odtiahnuté na Vaše parkoviskko a nedôjde k prevzatiu vozidla majiteľom do 30 dní od zásahu, Vás žiadame, aby ste nás o tejto skutočnosti ihneď informovali. Potom môžeme podstúpiť ďalšie právne kroky na doriešenie takejto situácie. V prípade, že tak neurobíte, nemusí dôjsť k uhradenie celej pohľadávky.