Pre popredné české a slovenské poisťovne a banky, zabezpečujeme odbornú zdravotnú asistenciu. Poskytujeme ju ako súčasť cestovného postenia, životného postenia alebo poistenia majetku. Ponúkame širokú škálu produktov v oblasti zdravia, informačných a konzultačných služieb.
Neustále vyvíjame naše služby a technológie, aby sme uspokojili potreby našich klientov. Aplikácie pre vyhodnocovanie symptómov, video chat, tele-medicína a ďalšie moderné technológie sú vyžadované stále väčším počtom užívateľov. Pri poskytovaní zdravotnej asistencie zdieľame know-how s našimi zahraničnými pobočkami a s globálnym kompetenčným centrom v Mníchove (Global Medical Competence Centre), ktoré pokrýva väčšinu lekárskych špecializácií na najvyššej úrovni.
Asistenčné služby k cestovnému poisteniu
International Healthcare cover
 • Lekárske ošetrenie v mieste pobytu (dovolenka, služobná cesta, atď.)
 • Telefonická konzultácia zdravotného stavu s odborníkom
 • Prevoz domov pod odborným lekárskym dohľadom (vrátane možného prevozu leteckou ambulanciou)
 • Informácie pred cestovaním (turistické informácie, informácie o aktuálnych kurzoch mien, vízové povinnosti, očkovania, atď.)
 • Tlmočenie
 • Právna asistencia
 • Pomoc v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia cestovných dokladov alebo batožiny
Zdravotné a doplnkové služby
International Health life cover
 • Zdravotný transport: Zorganizujeme a uhradíme prepravu zákazníka do zdravotníckeho zariadenia a späť, prípadne medzi zdravotníckymi zariadeniami.
 • Dodávky liekov: Pokiaľ je zákazník nútený ostať na lôžku, zariadime pre neho dodávku predpísaných liekov a pokryjeme náklady. 
 • Druhotný lekársky názor a možnosť liečiť sa v prestížnych zdravotníckych zariadeniach: V prípade, že zákazník nie je spokojný s diagnózou a navrhovaným postupom vlastného lekára, ponúkame možnosť druhotného lekárskeho názoru od popredných svetových špecialistov s možnosťou liečby v prestížnych zdravotníckych zariadeniach v Európe a vo svete.
 • Akútna pomoc psychológa: Zaistíme návštevu psychológa a pokryjeme náklady do výšky limitu. Poskytujeme informácie a návrhy na ďalšiu psychologickú liečbu.
 • Rehabilitácie: Pokiaľ je zákazník nútený pristúpiť k rehabilitácii, zariadime a v rámci limitu tieto procedúry uhradíme.
 • Ošetrovateľská starostlivosť: Ak je zákazník hospitalizovaný po dlhšiu dobu, zariadime a preplatíme ošetrovateľskú starostlivosť po jeho návrate domov. Táto starostlivosť musí byť lekársky odôvodnená. 
 • Výpomoc v domácnosti: Ak je zákazník hospitalizovaný po dlhšiu dobu, zariadime a preplatíme v priebehu a po jeho návrate výpomoc v domácnosti (prípravu jedla, nákupy, stráženie a venčení domácich miláčikov atď.).
Informačné a konzultačné služby
International Health disability cover
 • Lekár na telefóne:  Je poskytovaná prostredníctvom kvalifikovaných lekárov a špecialistov. Cieľom je poskytnutie konzultácie. Obsahuje konzultovanie zdravotného stavu, vysvetlenie lekárskych pojmov, vysvetlenie účelu jednotlivých vyšetrení a laboratórnych výsledkov, vysvetlenie lekárskych postupov, vysvetlenie platnosti žiadaniek a receptov, vysvetlenie účinných látok, nežiadúcich účinkov liekov a ich vzájomnej interakcie, prenatálna problematika, očkovanie, dietetické, režimové a pohybové poradenstvo, poskytnutie informácií k cestovným nákladom poistencov, úhrady za úkony IVF a za stomatológiu, vysvetlenie princípov a fungovania primárnej starostlivosti, preventívnych prehliadok a úhrad zdravotných služieb v kúpeľoch či ozdravovniach.
 • Video chat s lekárom: Jedná sa o video variantu lekára na telefóne s rovnakým rozsahom služieb. Na rozdiel od telefonického kontaktu, získa klient možnosť ukázať lekárovi zranenie alebo vizuálne symptómy ochorenia.
 • Symptom checker: Aplikácia, ktorej účelom je poskytovať používateľom predbežné vyhodnotenie symptómov. Vďaka adaptívnemu uvažovaniu umelej inteligencie, pokladá aplikácia intuitívne otázky, pripraví tak diagnózu a utriedi hlásené zdravotné problémy. Výsledné odporučenie pomáha používateľovi fundovane sa rozhodnúť o ďalšom postupe.
 • Chat s operátorom: Slúži k zjednodušeniu a rýchlejšiemu uzatvoreniu škodných udalostí, ktoré vznikali v priebehu zahraničnej dovolenky klienta.
 •     
  Telemedicína: Je konzultácia s lekárom, s cieľom stanovenia diagnózy, odporučenia alebo  predpísanie liekov (medikácie), pokiaľ to legislatíva umožňuje.