Moderní způsob života vyžaduje i moderní způsoby ochrany. Allianz Partners si to uvědomuje a představuje řadu pojištění, která pokrývají rizika vyplývající z používání moderních technologií, aktivního a spotřebního stylu života.

IT a Internet jsou dnes přirozenou součástí života většiny lidí. Umožňují jednoduše komunikovat s ostatními třeba na druhém konci světa, změnili možnosti obchodování i nákupní chování, představují významný zdroj zábavy i informací a mnoho dalšího. S jejich rozmachem přichází i rizika a nebezpečí. Řadě z nich se lze jen obtížně vyhnout. Důležité je tedy nejen rizikům předcházet, ale v případě, že dojde k nejhoršímu i umět následkům čelit.

Allianz Partners přináší pojištění kybernetických rizik Digital Risk určené pro rodiny i jednotlivce.

Bezpečné online platby
online platby

Chrání před zneužitím platebních prostředků v důsledku podvodného jednání a kybernetických útoků:

 • Phishingové útoky (přes e-mail, SMS, účty na sociálních sítích nebo Pay účty)
 • Ransomware (vyděračské softwary blokují data či uzamknou obrazovku)
Bezpečné online nákupy
online nákupy

Chrání při nákupech na e-shopu nebo aukčním portálu se sídlem v EU či USA (např. Aukro, Bazos, eBay, Amazon, Alibaba). 

 

 • Doručení zboží, které je vadné, poškozené, neúplné nebo odlišné od objednaného 
 • Pozdní doručení objednaného zboží (< 5 pracovních dní, než bylo ujednáno)
 • Nedoručení zboží vůbec

Zákazníkovi poskytneme právní asistenci a náhradu případné škody.

Ochrana online identity
online identita

Chrání proti zneužití online identity a kyberšikaně.

Online identita

 • Vznik dluhu pojištěného (zneužití údajů s cílem spáchání podvodu, v důsledku čehož vznikne pojištěnému majetková újma)
 • Zneužití či neoprávněné použití přístupů do osobních účtů/profilů

Kyberšikana (zveřejnění nepravdivých a negativních informací na internetu)

 • Nezákonné vyzrazení informací o soukromém životě
 • Ohrožení dobré pověsti na základě zveřejnění urážky či pomluvy
 • Kyberšikana dětí i dospělých

Zákazník získá neomezený přístup k online scanneru, což je aplikace pro aktivní kontrolu výskytů osobních údajů na síti včetně Dark Webu. Dále nahradíme vzniklou škodu (zneužití identity s následkem finanční škody) a poskytneme právní asistenci a ochranu, případně pomoc psychologa (v případě kyberšikany). 

 

Ochrana IT zařízení a dat
ochrana IT zařízení

Chrání při poškození zařízení a pomáhá při ztrátě dat.

IT asistence (počítačová pomoc na dálku)

 • Výrazné zpomalení činnosti IT zařízení (PC, notebook, tablet)
 • Vznik chybové hlášky
 • Ztráta hesla
 • Zavirování

Záchrana dat

 • Ztráta nebo poškození dat (harddisk, externí disk, tablet, mobilní telefon)

Pokud nebude úspěšná IT asistence na dálku, kryje pojištění i složitější opravy v servisu.

pojištění vstupenek
Pojištění vstupenek chrání klienta proti finanční ztrátě při zrušení vstupenky na akci
z důvodu nepředvídatelné události, jako je například nemoc, zranění, nenadálá nehoda
v domácnosti, apod.
PPI

Pojištění schopnosti splácet kryje nepředvídatelné události, kdy klient není náhle schopen splácet svůj úvěr. Pomůže tak zmírnit ztráty při dlouhodobém výpadku příjmů.

Pojištění lze ulatnit při:

 • Pracovní neschoposti
 • Nedobrovolné ztrátě zaměstnání
 • Hospitalizace následkem úrazu
 • Úmrtí následkem úrazu
Testimonial from an Allianz Travel airline customer
Pojištění osobních věcí a karet chrání platební karty proti zneužití třetí osobou a osbní věci, které klient nejčastěji nosí u sebe (např. klíče, peníze, doklady, aj.) proti krádeži případně ztrátě. Náhrada zahrnuje nejen zcizené či ztracené věci, ale i náklady na blokaci karet či vystavení nové karty.