โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ www.allianz-partners.com  เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ทราบก่อนการเข้าถึง

ทันทีที่ผู้ใช้งานที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ บริษัท ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกันเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ทางบริษัทไม่แนะนำให้ท่านเข้าใช้งานบนเว็บไซต์นี้

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ พร้อมทั้งสนใจบริการและสินค้าของเรา ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างมาก และอยากให้ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างสบายใจ 

หากไม่ยินยอม สามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์ได้ทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว ขอให้ผู้ใช้งานศึกษานโยบายเป็นประจำ โดยจะบอกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ล่างสุดของหน้านโยบายนี้

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ และบริษัทในเครือ และบริษัทสาขา (หรือ ‘เรา’, ‘พวกเรา’ ฯลฯ) มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากผู้ที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่ออธิบายวิธีการและประเภทของข้อมูลที่จะรวบรวมจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา และวัตถุประสงค์ที่เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล เรายังกล่าวถึงข้อควรระวังที่เหมาะสมที่เราใช้ในการเก็บรักษาข้อมูล

นโยบายนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่ได้รับโดยอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ผ่านทางไวปไซต์ของอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ไม่รวมถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่ควบคุมโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ที่อาจเชื่อมโยงไปถึง ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") โปรดศึกษานโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื่องจากอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือนโยบายของเซปไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดของนโยบายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขตามสัญญาอื่น ๆ ที่คุณได้ทำไว้กับอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เช่นคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของลูกค้าหรือประกาศและกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น เลขที่อยู่ไอพี เว็บไซต์ที่คุณมาก่อนมาเยี่ยมชมเรา เบราว์เซอร์ที่ใช้ หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม รวมถึงวันที่และระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณ)

นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ผ่านเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เช่นเมื่อคุณป้อนรายละเอียดส่วนบุคคล (ชื่อ เพศ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์) ในหน้าลงทะเบียน หรือตอนที่สมัครจดหมายข่าว

Allianz Partners จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

  • ใช้ในการบริหารทางเทคนิกและวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์
  • สำหรับบริหารจัดการลูกค้า ผู้ดูแล และการตลาด
  • เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริกาและผลิตภัณฑ์ของเรา และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

Allianz Partners เคารพกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ใช้เทคโนโลยีการติดตามเช่นคุกกี้หรือแท๊กเพื่อรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ดู: "เรารวบรวมข้อมูลอะไรจากคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร") เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้ ใช้งานเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ อย่างไร

เทคโนโลนีการติดต่อช่วยให้เราปรับปรุงความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เช่นการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเคยติดต่อกับเราในอดีตแล้วหรือไม่ และเพื่อดูส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์

เมื่อคุณตั้งค่าการใช้งานคุกกี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีผลต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามด้วยเหตุลผลทางเทคนิกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เราจึงไม่สามารถที่จะรับประกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณรีเซตเบราซ์เซอร์และลบคุกกี้ของคุณ หรือเข้าเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ จากเบราว์เซอ์ หรืออุปกรณ์อื่น การตั้งค่าคุกกี้ของคุณอาจสุญหาย เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในบางประเทศ คุณอาจถูกขอให้ยืนยันการตั้งค่าคุกกี้ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เป็นครั้งแรก หากคุณอยู่ในประเทศที่ต้องตั้งคุกกี้โดยอัตโนมัติ คุณอาจะถูกขอให้ตั้งค่าอีกครั้งในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป

ในหลายๆ กรณี คุณสามารถควบคุมเทคโนโลยีการติดตามโดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณได้ โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการให้เตือนเกี่ยวกับและ / หรือยอมรับการติดตามด้วยเทคโนโลยีการติดตาม (เช่น คุกกี้) การตั้งค่า และคู่มือคำแนะนำการตั้งค่ามักจะอยู่ในคู่มือ หรือไฟล์ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์

การปฏิเสธปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตามอาจส่งผลให้บริการจากเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ลดลง หรือการใช้งานบางส่วนอาจไม่ถูกต้อง

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย และสาขารวมไปถึงตัวแทนและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกทั้งใน และนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อใช้ในการบริการสำหรับอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัท ในเครือตัวแทนและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ มีหน้าที่ต้องเคารพความเป็นส่วนตัว

เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น การทำข้อตกลงซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับข้อมูลของคุณ จะมีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยที่กำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำขออย่างเป็นทางการ หรือภายใต้วัตถุประสงค์ใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกันตามที่กฎหมายบังคับ หรืออนุญาต

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เหมาะสม และผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรวัดระดับการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมโดย อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ จากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การสูญหายหรือการถูกทำลาย
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งถึงและจากอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการทางเทคนิคและและผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรวัดระดับการรักษาความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่สมเหตุสมผลตามกฎหมาย และข้อบังคับที่บังคับใช้ (เช่นคำสั่งศาล ความสงสัยในการดำเนินการ ทางอาญาการละเมิดข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ) เฉพาะบุคคลในหน้าที่ที่กำหนดไว้ (เช่นกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการตลอดจนเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกในเส้นทางการตรวจสอบ อีเมลทั้งหมดจะถูกกำจัดทิ้งหลังจากหมดระยะเวลาเก็บรักษา

โดยทั่วไปอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่นไปยังหรือจากเว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ หรือผ่านทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์) อาจถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความล้มเหลวทางเทคนิค แม้ว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และส่งต่อไปยังประเทศที่มีระดับการปกป้องข้อมูลต่ำกว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในขณะที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราขอเตือนว่าคุณสามารถเลือกวิธีการสื่อสารอื่นได้ตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

หากกฎหมายอนุญาต คณอาจทำได้ดังนี้:

  • ตรวจสอบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หรือไม่
  • ขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ
  • ต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง
  • ต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำขอเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น7 อาคารซิตี้ลิงค์ 1091/335 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“ Google”) Google Analytics ใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณจะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่เปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุตัวตนของที่อยู่ไอพี บนเว็บไซต์นี้ที่อยู่ที่อยุ่ไอพีของคุณจะถูกตัดทอนภายในพื้นที่ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือภาคีอื่น ๆ ของข้อตกลงเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีพิเศษเท่านั้นที่อยู่ไอพี ทั้งหมดจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรกและจะถูกตัดทอนที่นั่น การลบข้อมูลระบุที่อยู่ไอพี กำลังทำงานอยู่บนเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ที่อยู่ไอพี ที่เบราว์เซอร์ของคุณระบุภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ Google เก็บไว้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้

คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่ถูกติดตามโดย Google Analytics ซึ่งจะมีผลในอนาคตโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add-on สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ: คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณมีประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่ง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะตั้งเป็น "อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด" หากคุณดำเนินการต่อแสดงว่าคุณยินยอมตามนี้ กรุณาเยี่ยมชม หน้าข้อมูลของการใช้งานคุกกี้ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2020-10-14