Allianz Automotive partners with over 40 car brands

Allianz Automotive เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และผู้ให้บริการยานพาหนะ

ปัจจุบันเราเป็นพันธมิตรกับบริษัทรถยนต์กว่า 40 ยี่ห้อในมากกว่า 30 ประเทศ หุ้นส่วนธุรกิจของเราสามารถเลือกรูปแบบบริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยรถยนต์ตามความต้องการได้

หุ้นส่วนธุรกิจของเราคาดหวังที่จะให้บริการประกันภัยที่คุ้มครองทั่วโลกที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เราสามารถนำเสนอบริการนี้ได้ด้วยสำนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วโลกที่มีความรู้ในเขตเฉพาะพื้นที่ของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ สำนักงานของเราตั้งอยู่ในกว่า 30 ประเทศ

เรามีความเข้าใจในห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์ทั้งหมด และเราสนับสนุนหุ้นส่วนธุรกิจของเราทุกขั้นตอน เริ่มจากงานวิจัยแลพัฒนาไปจนถึงงานขายและบริการหลังการขาย เราจัดหาบริการที่ปรับตามความเหมาะสมตามความต้องการให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจแต่ละรายของเรา

บริการส่วนใหญ่ของเราจะถูกนำไปรวมกับยี่ห้อรถของลูกค้าเรา เรามีบริการที่หลากหลายนับตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ที่มีการคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคลและความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถ การคุ้มครองสินทรัพย์ที่มีการรับประกัน ประกันภัยคุ้มครองการจ่ายเงิน ไปจนถึงบริการใหม่ๆ อย่างเช่น ประกันภัยที่มีการส่งข้อมูลจากระยะไกล เป็นต้น

Allianz Automotive supports its partners
Allianz Automotive set up the Automotive Innovation Center

โลกของยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตัล การเช่าใช้ และการเปลี่ยนรูปแบบการเป็นเมือง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องนำมาปรับใช้ให้กับอุตสาหรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ประกันรูปแบบเก่าไม่เพียงพอกับโลกปัจจุบันแล้ว พันธมิตรของเราต้องการประกันภัยและบริการที่คุ้มครองครอบคลุมกว้างมากขึ้น ดังนั้นเราจึงจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยานยนต์ขึ้นมาในปี ค.ศ. 2014 เพื่อพัฒนาบริการสำหรับยานยนต์ในอนาคต

ศุนย์นวัตกรรมยานยนต์ของเราเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมเครื่องยนต์สำหรับทุกรูปแบบของยานยนต์ รวมถึงรถที่ใช้เชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ต ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถที่ใช้ร่วมกัน และยานยนต์ขับเคลื่อนแบบอิเล็คโทรนิค ทีมงานของเราเป็นทีมผูั้เชี่ยวชาญทางด้านแนวความคิด การทดสอบ และดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ 

ผลิตภัณฑ์หลัก
Allianz Automotive core products
  • การรับประกัน: การขยายเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์และคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ใช้แล้ว
บริการและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การประกันภัย
Allianz Automotive service and non-insurance products
  • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน: การรับสายแจ้งรถเสีย - ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น รถยก รถลาก - ติดต่อบริการฉุกเฉินและตำรวจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ - ให้บริการศูนย์รับสายและบริการข้อมูลแก่ลูกค้าในขณะเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือต้องการร่วมเป็นพันธมิตรกับอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครสมาชิก

โทร: 0-2305-8522 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) 
อีเมล : telesale-th@allianz.com

เรียกใช้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง)
โทร: 0-2305-8501