เรามีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์: ธุรกิจประกันภัยและการให้บริการความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้คุณค่าของสังคมที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกัน เราเป็นครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลก ที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ทักษะ และบุคลิกภาพ อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ สร้างขึ้นจากภายในสู่ภายนอก และทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จและช่วยกำหนดอนาคตของบริษัทเรา

วัฒนธรรมองค์การของเรามีความสำคัญต่อเรา เพราะไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญของผลลัพธ์ แต่ยังมองไปที่วิธีการที่ทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นประสบความสำเร็จ ทุกวันเราเดินตามวัฒนธรรมองค์กรของเรา อันได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล: ความเป็นเลิศของลูกค้าและการตลาด, ผู้นำที่ส่งเสริมความร่วมมือกัน, ความไว้วางใจและความเป็นผู้ประกอบการ

Allianz Partners people attributes: entrepreneurship
ถึงแม้ว่าเราจะมีรากฐานที่มั่นคง เราส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เราต้องค้นหา คาดการณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และรับความเสี่ยง เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราสามารถร่วมเป็นเจ้าของและรับผิดชอบโครงการและการตัดสินใจได้
Allianz Partners people attributes: trust
เราดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์ ไม่เพียงแต่กับพันธมิตรทางธุรกิจและเพื่อนร่วมงานเท่่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เรายังส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีความซื่อสัตย์ ความหลากหลาย และมีความร่วมมือกัน ที่รับฟังทุกความคิดเห็นของพนักงาน
Allianz Partners people attributes: customer and market excellence

เราก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกขั้นตอน

เราสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า และคาดการณ์แนวโน้มของตลาด เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามีความมุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

Allianz Partners people attributes: collaborative leadership
ผู้นำทุกระดับในธุรกิจของเรา ทำงานร่วมกันเป็นทีม พวกเขากำหนดเป้าหมายและทิศทางให้กับทีมงาน และสนับสนุนให้พวกเขาทำงานของพวกเขาอย่างเต็มความสามารถ วัฒนธรรมการรวมกลุ่มและเคารพซึ่งกันและกันของเรา จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมและกับฝ่ายต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและความรู้
ทุกคนที่อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ เห็นว่าปัญหาคือโอกาส ไม่ใช่อุปสรรค เราส่งเสริมให้พนักงานกล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ จากมุมมองใหม่ และมุ่งทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
At Allianz Partners, we empower our employees
เราเชื่อในพลังใจของความหลากหลาย เรามีพนักงานกว่า 19,000 คน ที่อยู่ใน 44 ประเทศ และมีภาษาพูดถึง 70 ภาษา อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์เป็นสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลาย เปิดกว้าง และมีความน่าสนใจอย่างแท้จริง ความหลากหลายนี้คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และเรายินดีต้อนรับทุกคนจากทุกภูมิหลัง เชื้อชาติ เพศหรือเพศสภาพ และวัฒนธรรม
Feel at home at Allianz Partners
เราต้องการให้พนักงานที่รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านขณะที่อยู่ที่อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ทุกความคิดเห็นและทุกเสียงจากพนักงานคือสิ่งสำคัญ เราชื่นชมและส่งเสริมพนักงานของเราทุกคนจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยการเคารพ และให้การสนับสนุน เราเห็นความสำคัญของทุกคน
Allianz Partners is a place where people matter