ประวัติความเป็นมาของเรา

อลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ มีรากฐานที่มั่นคง เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษํทอลิอันซ์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1890 และปัจจุบันได้รับจัดอันดับแบรนด์เป็นอันดับที่ 43 ของโลก* รวมถึงการที่เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเดินทาง ยานยนต์ สุขภาพ และการให้บริการช่วยเหลือ ทำให้เราเป็นแบรนด์ผู้นำในการให้บริการลูกค้า

นอกเหนือจากประวัติความเป็นมาที่ยั่งยืนและมั่นคง เรายังมุ่งหวังที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของเราอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมของเราคือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีการพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเรา อ่านเพิ่มเติมว่าเราจะกำหนดอนาคตของเราอย่างไร

*จัดอันดับโดยบริษัท Interbrand ปีค.ศ. 2017