Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  

  
Η Allianz Partners εκτιμά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και το ενδιαφέρον σας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι εξόχως σημαντική για εμάς και επιθυμούμε να νιώθετε ασφαλής, κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον παρόντα ιστότοπο.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης, παρακαλούμε όπως απέχετε από την επίσκεψη ή/και περιήγηση στην ιστοσελίδα αυτή ή/και σε οποιαδήποτε έτερη ιστοσελίδα του Ομίλου Allianz Partners.

Το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης ενδέχεται να επικαιροποιείται, ανά διαστήματα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε τακτικά στην πλέον ενημερωμένη έκδοση αυτής. Η τελευταία περίοδος της παρούσας Δήλωσης αποτυπώνει την ημερομηνία που αυτή επικαιροποιήθηκε τελευταία.

Ο Όμιλος Allianz Partners, οι θυγατρικές αυτού εταιρείες καθώς και τα επιμέρους Υποκαταστήματά του (εφεξής, χάριν συντομίας, από κοινού «Εμείς»), δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα φυσικών προσώπων που συλλέγουμε, κατά την περιήγησή τους ή/και την εκ μέρους τους χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Συνεπώς, η παρούσα Δήλωση αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο και το είδος των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγουμε καθώς και τη νόμιμη βάση για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Ο Όμιλος Allianz Partners και η AWP λαμβάνουν κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση εφαρμόζεται για κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε μέσω της εκ μέρους σας χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Αντιθέτως, δεν εφαρμόζεται για οποιεσδήποτε έτερες ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με τον Όμιλο Allianz Partners ή/και την AWP, στις οποίες (ιστοσελίδες) ενδέχεται να αναφέρεται ή/και συνδέεται η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής, χάριν συντομίας, οι «Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών»). Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην αντίστοιχη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των εν λόγω Τρίτων Μερών καθόσον ο Όμιλος Allianz Partners και η AWP δεν ευθύνονται και, σε καμία περίπτωση, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αυτά ακολουθούν.

Οι διατάξεις της παρούσας Δήλωσης υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους περί αποποίησης ευθύνης ή τυχόν συμφωνηθέντες με την AWP συμβατικούς όρους, όπως ενδεικτικά Δηλώσεις Απορρήτου Πελατών ή/και συναφείς ενημερώσεις, καθώς και στις διατάξεις του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Όταν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, ο διακομιστής (web server) συγκεντρώνει αυτόματα στοιχεία αναφορικά με την επίσκεψή σας αυτή (όπως, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP, την ιστοσελίδα μέσω της οποίας μας επισκεφτήκατε, το είδος του λογισμικού περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, τυχόν έτερες ιστοσελίδες του Ομίλου Allianz Partners που έχετε επισκεφθεί, την ημερομηνία και τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψής σας).

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, όπως, για παράδειγμα, όταν εισάγετε προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, φύλο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου/φαξ) σε φόρμα εγγραφής ή όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω e-mail.

Ο Όμιλος Allianz Partners και η AWP θα χρησιμοποιούν τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα:

  • για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης και έρευνας καθώς και ανάπτυξης της παρούσας ιστοσελίδας,
  • για σκοπούς διαχείρισης και προώθησης στον εκάστοτε πελάτη ή/και χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας,
  • προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, και
  • για τυχόν έτερους σκοπούς που ορίζονται ειδικά.

Σεβόμαστε και τηρούμε άπασες τις εκ του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου υποχρεώσεις μας περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης, όπως cookies ή tags, προκειμένου να συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω (δείτε την ενότητα «Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε - Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα») και να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα.

Τα τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης (tracking technology) μας βοηθούν να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας ∙ για παράδειγμα, με το να διαπιστώνουμε εάν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του Ομίλου Allianz Partners ή/και της AWP στο παρελθόν καθώς και με το να προσδιορίζουμε τις περισσότερο δημοφιλείς ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Όταν αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις περί cookies, τα τελευταία θα εφαρμόζονται και σε ενδεχόμενες μελλοντικές επισκέψεις σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρά ταύτα, για τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου της Allianz Partners, αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Για παράδειγμα, εάν επανεκκινήσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, διαγράψετε τα cookies σας ή αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα από κάποιον άλλο φυλλομετρητή (browser) ή συσκευή, οι ρυθμίσεις περί cookies ενδέχεται να χαθούν. Στην περίπτωση αυτή και προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις περί cookies, κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τα παραπάνω συστήματα ιχνηλάτησης χρησιμοποιώντας τον φυλλομετρητή (browser) σας. Παρακαλούμε όπως διασφαλίσετε ότι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας αποτυπώνουν το εάν επιθυμείτε να προειδοποιείστε σχετικά ή/και να αποδέχεστε τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης (όπως, cookies), όπου αυτό είναι δυνατό. Τις συγκεκριμένες δυνατότητες του φυλλομετρητή (browser) σας καθώς και οδηγίες για το πώς τις χρησιμοποιείτε, μπορείτε συνήθως να τις βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο υποστηρικτικό αρχείο του φυλλομετρητή (browser) σας.

Τυχόν άρνηση ή/και απενεργοποίηση των συστημάτων ιχνηλάτησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή επιμέρους τμήματα αυτής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε θυγατρικές εταιρείες και Υποκαταστήματα του Ομίλου Allianz Partners καθώς και σε τυχόν πράκτορες αυτών και τρίτους προμηθευτές εντός ή εκτός της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους του Ομίλου Allianz Partners ή/και της AWP, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εκτέθηκαν ανωτέρω. Οι θυγατρικές του Ομίλου Allianz Partners, οι πράκτορες και οι τρίτοι προμηθευτές που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθησαν μέσω της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούνται να σέβονται την Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου Allianz Partners και να τηρούν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες εκ της κείμενης νομοθεσίας υποχρεώσεις τους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται έχει συναινέσει ρητώς στη διαβίβαση).

Τέλος, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία εκτός του Ε.Ο.Χ. από άλλη εταιρεία του Ομίλου Allianz Partners, θα το πράξουμε βάσει των εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων του άνω Ομίλου που είναι νομικά δεσμευτικοί για όλες τις εταιρείες αυτού. Όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των εν λόγω Κανόνων, θα λαμβάνουμε τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ε.Ο.Χ. θα λαμβάνει επαρκές επίπεδο προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε σε περιπτώσεις τέτοιων διαβιβάσεων (για παράδειγμα, τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) επικοινωνώντας με την AWP μας στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτάσσει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας αυτών.

Η AWP και ο Όμιλος Allianz Partners έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν διαδικασία καταστροφής προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα έχει ειδικώς προβλέψει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1/2005 Απόφαση της ΑΠΔΠΧ). Διασφαλίζουμε δε, ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής προσωπικών δεδομένων ισχύει και δεσμεύει και οποιαδήποτε τυχόν τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό μας και οποιωνδήποτε έτερων προσώπων με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Η AWP, συμμορφούμενη πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει, κατά την περιήγηση/επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό, έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή/και λανθασμένη διαχείριση.
Δεσμευόμαστε να συλλέγουμε τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών προσωπικά σας δεδομένα, να τα αποθηκεύουμε και να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να τα τηρούμε ενημερωμένα και ακριβή, να τα προστατεύουμε από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη και εν γένει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειά τους.
Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην και από την Allianz Partners προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μπορούν να είναι διαθέσιμα μόνο σε τεκμηριωμένες υποθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου, υπόνοιας ποινικού αδικήματος, παραβίασης κανονιστικών υποχρεώσεων, κ.λπ.), σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαφώς προσδιορισμένων λειτουργιών (όπως, π.χ. Legal, Compliance, Risk). Κάθε επιμέρους βήμα της διαδικασίας καθώς και τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιούνται, καταχωρούνται σε μία διαδρομή ελέγχου. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) απορρίπτονται μετά τη λήξη της ισχύουσας περιόδου διατήρησης.

Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται εν γένει ένα ασφαλές περιβάλλον και οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (όπως αυτές που εισάγονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) ενδέχεται να τεθούν υπόψη μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων, οδηγώντας ενδεχομένως σε αποκαλύψεις, τροποποιήσεις ως προς το περιεχόμενο ή τεχνικά σφάλματα. Ακόμα και στην περίπτωση όπου τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα, πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου ενδεχομένως να διαβιβαστούν διεθνώς σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από την Ελλάδα.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών, κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου στην AWP ή/και τον Όμιλο Allianz Partners. Προκειμένου δε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επιλέξετε άλλους τρόπους προκειμένου να επικοινωνήσετε με την AWP ή/και τον Όμιλο Allianz Partners, όπου το κρίνετε σκόπιμο.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Σε περίπτωση αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεως, έχετε δικαίωμα α) ειδικής ενημέρωσης περί της διενέργειας τέτοιας επεξεργασίας, β) αιτιολόγησης της σχετικής απόφασης, γ) διατύπωσης άποψης και δ) αμφισβήτησης της απόφασης.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στην Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της AWP, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@allianz-assistance.gr με θέμα GDPR, ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη «“GDPR»” προς το Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AWP P&C S.A.» (, Πρεμετής αρ. 10, ΤΚ 17342, Αγ. Δημήτριος Αττικής). Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται ατελώς, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρεία διοικητικό κόστος.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μία διαδικτυακή υπηρεσία αναλύσεων της «Google Inc.» (εφεξής, χάριν συντομίας, η «Google»). H Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (και, συγκεκριμένα, ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργούνται μέσω των cookies θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης της διαδικτυακής σας διεύθυνσης (IP adress), κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, η διαδικτυακή σας διεύθυνση θα περικοπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα λοιπά μέλη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ολόκληρη η διαδικτυακή σας διεύθυνση θα μεταφερθεί αρχικά σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ύστερα θα περικοπεί εκεί. Η ανωνυμοποίηση της διαδικτυακής σας διεύθυνσης είναι ενεργοποιημένη στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Google θα χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης της παρούσας ιστοσελίδας προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της παρούσας ιστοσελίδας για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπων καθώς και για να τους παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα της παρούσας ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου.  Η διαδικτυακή διεύθυνση, την οποία ο φυλλομετρητής σας μεταφέρει στο πλαίσιο της Google Analytics, δεν θα συνδεθεί με οποιαδήποτε τυχόν έτερα δεδομένα σας που τηρεί η Google. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση των cookies, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι εάν πράξετε το παραπάνω (αν δηλώσετε, δηλαδή, ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies), ενδεχομένως να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Έχετε, επιπλέον, τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε μελλοντικά από την «παρακολούθηση» της Google Analytics, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόγραμμα Google Analytics Opt-out Browser Add-on για τον υφιστάμενο διαδικτυακό φυλλομετρητή σας κάντε κλικ εδώ

Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να καταστήσουμε την παρούσα ιστοσελίδα περισσότερο λειτουργική, ασφαλή και εύκολη στη χρήση, έχοντας ως κύριο μέλημα τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Εξ ορισμού, οι ρυθμίσεις των cookies όσον αφορά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας έχουν δομηθεί με το σκεπτικό ότι «Επιτρέπονται όλα τα cookies». Επομένως, εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτό. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα Πληροφορίες για Cookies προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εκ μέρους μας χρήση των Cookies. 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 2019-07-15