Allianz Binding

Corporate Rules

  

  

 

Dit document beschrijft de Allianz Privacy Richtlijn en biedt je  informatie over de regels die gelden voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allianz Group die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en bedrijven van de Allianz Group buiten dat gebied. Deze APR beschrijft daarnaast ook jouw rechten met betrekking tot dergelijke overdrachten, wat je moet doen als je jouw rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen over dergelijke overdrachten en hoe je contact met ons kunt opnemen.