Závazná firemní pravidla

Allianz 

  

  
Tento dokument popisuje standard ochrany soukomí Allianz a poskytuje informace o pravidlech upravujících mezinárodní přenos osobních údajů mezi společnostmi skupiny Allianz působícími v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a společnostmi skupiny Allianz mimo tuto oblast. Tento dokument také popisuje Vaše práva v souvislosti s takovými převody, co dělat, pokud chcete uplatnit svá práva nebo reklamovat takové převody a jak nás kontaktovat.
Aktuální seznam společností skupiny Allianz, které se zavázaly dodržovat Standard na ochranu soukromí je k dispozici zde.