Záväzné firemné pravidlá

Allianz 

  

  
Tento dokument popisuje štandard ochrany súkromia Allianz a poskytuje informácie o pravidlách upravujúcich medzinárodný prenos osobných údajov medzi spoločnosťami skupiny Allianz pôsobiacimi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a spoločnosťami skupiny Allianz mimo túto oblasť. Tento dokument tiež opisuje Vaše práva v súvislosti s takýmito prevodmi, čo robiť, ak chcete uplatniť svoje práva alebo reklamovať také prevody a ako nás kontaktovať.
Aktuálny zoznam spoločností skupiny Allianz, ktoré sa zaviazali dodržiavať Standard na ochranu súkromia je k dispozícii zde.