Odhlášení zásahu

Formulář odhlášení zásahu

Prosíme o odhlašování pouze takových případů, kde došlo k navýšení nákladů oproti původní garanci.

Odhlásit případ můžete také e-mailem na adresu odhlaseni.TA@allianz.com. V e-mailové komunikaci zachovejte, prosím, rozsah údajů uvedený ve formuláři na této stránce.

Řešení NCP zásahů:

1) Prosíme o zajištění předávacího protokolu nebo protokolu o zajištění vozidla, který je PČR povinna vydat na Vaši žádost. Na tento požadavek budete vždy upozorněni automatickou SMS zprávou, která Vám přijde po objednání zásahu.

2) Při odhlášení případů přes tuto webovou stránku Vás žádáme o vyplnění kompletní adresy místa složení vozidla do kolonky "Odůvodnění". 

3) V případech, kdy vozidlo bude odtaženo na Vaše parkoviště a nedojde k převzetí vozidla majitelem do 30 dnů od zásahu, Vás žádáme, abyste nás o této skutečnosti neprodleně informovali. Poté můžeme podstoupit další právní kroky k dořešení takové situace. V případě, že tak neučiníte, nemusí dojít k uhrazení celé pohledávky.