Jak zgłosić szkodę?

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do naszego Centrum Operacyjnego, gdziekolwiek się znajdujesz. Numer telefonu podany jest na Twojej polisie ubezpieczeniowej albo na innym dokumencie przekazanym przez ubezpieczyciela.

 

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zobacz, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia Twojego roszczenia.