Organizujemy i pokrywamy koszty:

 

 • dostarczenia do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
 • transportu medycznego z miejsca zachorowania do odpowiedniego szpitala,
 • transportu medycznego ze szpitala do miejsca zamieszkania,
 • organizacji procesu rehabilitacyjnego,
 • pomocy psychologa,
 • organizacji wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • informacji o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia,
 • informacji o działaniu leków,
 • infolinii medycznej,
 • wizyty pielęgniarki i lekarza,
 • opieki domowej po hospitalizacji,
 • prywatnej opieki pielęgniarskiej w szpitalu 24h. 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat oferowanych produktów i usług, napisz na nasz adres:

sekretariat.pl@allianz.pl