Żadna firma nie może działać w oderwaniu od swojego otoczenia, a jej cele muszą być zbieżne z dobrem społecznym. Jest to bowiem kluczowy element zapewniający perspektywy zrównoważonego wzrostu organizacji. Dla Allianz Partners społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym aspektem życia organizacji, wpływającym na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

 

W naszej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu wyszczególniliśmy 4 grupy interesariuszy:

  • Pracownicy – to dzięki nim odnieśliśmy sukces. To ich entuzjazm, wiedza i chęci pozwoliły nam osiągnąć tak wiele.
  • Społeczności lokalne – nie działamy w próżni. Nasza działalność wpływa na społeczeństwo, a potrzeby społeczne wpływają na nasze działania. Skoro możemy pomóc – pomagamy.
  • Usługodawcy – jesteśmy solidnym partnerem dla kilku tysięcy firm w Polsce.
  • Partnerzy biznesowi – ich zaufanie to podstawa naszego funkcjonowania na rynku. Od wielu lat świadczone przez nas usługi pozwalają naszym partnerom biznesowym budować pozytywne relacje ze swoimi klientami. Wierzymy, że społeczne zaangażowanie Allianz Partners wzmocni zaufanie do firmy jako solidnego partnera.