Żadna firma nie może działać w oderwaniu od swojego otoczenia, a jej cele muszą być zbieżne z dobrem społecznym. Jest to bowiem kluczowy element zapewniający perspektywy zrównoważonego wzrostu organizacji. Dla Allianz Partners społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym aspektem życia organizacji, wpływającym na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

 

W naszej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu wyszczególniliśmy 4 grupy interesariuszy:

  • Pracownicy – to dzięki nim odnieśliśmy sukces. To ich entuzjazm, wiedza i chęci pozwoliły nam osiągnąć tak wiele.
  • Społeczności lokalne – nie działamy w próżni. Nasza działalność wpływa na społeczeństwo, a potrzeby społeczne wpływają na nasze działania. Skoro możemy pomóc – pomagamy.
  • Usługodawcy – jesteśmy solidnym partnerem dla kilku tysięcy firm w Polsce.
  • Partnerzy biznesowi – ich zaufanie to podstawa naszego funkcjonowania na rynku. Od wielu lat świadczone przez nas usługi pozwalają naszym partnerom biznesowym budować pozytywne relacje ze swoimi klientami. Wierzymy, że społeczne zaangażowanie Allianz Partners wzmocni zaufanie do firmy jako solidnego partnera. 

Nasze inicjatywy

 

W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w Biegu Firmowym, charytatywnej 25-kilometrowej sztafecie . Wystawiliśmy łącznie 5 drużyn.

Podczas tegorocznej edycji imprezy zbierane były pieniądze na leczenie trzech dziewczynek, Patrycji, Wiktorii i Izy, podopiecznych Fundacji Everest.

 

 

Akcję ,,Domaniewska oddaje krew’’ prowadzimy od 2011 roku. Do udziału w niej zapraszamy pracowników z naszej firmy oraz wszystkich chętnych z okolicznych biur.

W tym roku akcja odbyła się 7 maja. Zebraliśmy podczas niej 9 litrów krwi. Na każdego ochotnika, który zarejestrował się w ambulansie, czekał świeżo wyciskany sok z pomarańczy.

 

 

Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, włączamy się do zbiórki prezentów dla dzieciaków z domów dziecka. Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują się w tę inicjatywę.

W 2018 roku odbyła się już 7. edycja akcji ,,Zostań Świętym Mikołajem’’. W sumie obdarowaliśmy 60 dzieciaków z rodzinnych domów dziecka z Dolnego Śląska i ze Zwoli koło Garwolina. Oprócz przekazania prezentów, dodatkową atrakcją były warsztaty pieczenia ciasteczek oraz tworzenia świątecznych kartek.

 

 

 

 

Prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca, Jasia Muzyczaka. Nakrętki można wrzucać do koszy znajdujących się w kuchniach w naszym biurze. Następnie są one przekazywane firmie recyclingowej, która wpłaca na konto fundacji odpowiednią kwotę.