Dyrekcja

W skład kadry zarządzającej Mondial Assistance wchodzą wysokiej klasy specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń. Pełnią oni również funkcje zarządzające w międzynarodowych strukturach firmy np. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Piotr Ruszowski pełni funkcję Dyrektora Generalnego AWP P&C SA Oddział w Polsce. Jest również Prezesem Zarządu AWP Polska Sp. z o.o. Z Allianz Partners związany od 2011 roku, na początku jako kierownik działu marketingu i komunikacji, a od maja 2014 dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.  w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz ING Nationale-Nederlanden Polska. Absolwent The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Dyrektor Pionu Finansowego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodo­we zdobywał w takich firmach, jak PZU, PBK SA, Agropolisa, czy Signal Iduna. Stanowisko Głównego Księgowego sprawuje od 2002 roku, w Allianz Partners (wtedy jeszcze pod marką Elvia) pracę zaczął właśnie od tej posady. Obecnie, jako Dyrektor Finansowy odpowiada za księgowość, budżetowanie, ocenę ryzyka i analizy finansowe.  
Do Allianz Partners dołączyła w 2013 roku na stanowisko HR Business Partnera. W latach 2019-2021 zdobywała doświadczenia poza strukturami firmy, a następnie w październiku 2021 powróciła do Allianz Partners i objęła rolę Dyrektora HR. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Hartmanns, MS Services oraz w MetLife. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.
W Allianz Partners od roku 1999. Poprzednio pracował przez dwa lata na stanowisku Konsultanta IT w IATA. Swoją karierę zawodową w obszarze kierowania zespołem rozpoczął na stanowi­sku Kierownika Zakładu Badań i Wdrożeń w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii. Obecnie odpowiada za obszar IT, Platform Operacyjnych, Działu Sieci oraz Działu Wdrożeń Operacyjnych.
Do Allianz Partners dołączyła w marcu 2014 roku. Jako Dyrektor Techniczny odpowiada za wycenę produktów oferowanych przez firmę oraz obszar rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w KPMG w Departamencie Audytu Bankowego. Później przez 7 lat pracowała w AXA Direct Polska zajmując się aktuariatem rezerwowym, analizami oraz raportowaniem zarządczym i operacyjnym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.