Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Dyrekcja

W skład kadry zarządzającej Mondial Assistance wchodzą wysokiej klasy specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń. Pełnią oni również funkcje zarządzające w międzynarodowych strukturach firmy np. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Tomasz Frączek pełni funkcję Dyrektora Generalnego AWP P&C SA Oddział w Polsce. Jest również Prezesem Zarządu AWP Polska Sp. z o.o. Większą część życia zawodowego związał z rynkiem turystycznym. Karierę rozpoczął w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie pracował przez 14 lat, w tym ostatnie 4 lata jako prezes barcelońskiego biura LOT. Następnie pracował jako Zastępcą Dyrektora w IATA BSP Polska, a od 1994 r. był Dyrektorem Naczelnym American Express Polska. W 1999 r. rozpoczął tworzenie struktur Allianz Partners w Polsce (wówczas jeszcze pod marką Elvia). Dziś firma kierowana przez Tomasza Frączka jest liderem rynku assistance w Polsce. Wyższe wykształcenie uzyskał na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
 Z Allianz Partners związany od 2011 roku, na początku jako kierownik działu marketingu i komunikacji, a od maja 2014 dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.  w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz ING Nationale-Nederlanden Polska. Absolwent The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations. 
Dyrektor Pionu Finansowego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodo­we zdobywał w takich firmach, jak PZU, PBK SA, Agropolisa, czy Signal Iduna. Stanowisko Głównego Księgowego sprawuje od 2002 roku, w Allianz Partners (wtedy jeszcze pod marką Elvia) pracę zaczął właśnie od tej posady. Obecnie, jako Dyrektor Finansowy odpowiada za księgowość, budżetowanie, ocenę ryzyka i analizy finansowe.  
W Allianz Partners pracuje od 2011, a funkcję Dyrektora HR pełni od marca 2014. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał w branży informatycznej, przesyłek kurierskich oraz w firmie zajmującej się rekrutacją kadry kierowniczej. Jest absolwentem socjologii IFiS UW oraz psychologii  w SWPS. Jego odpowiedzialność koncentruje się na kształtowaniu systemów zarządzania wynikami pracy, a także zatrudnianiu, rozwijaniu i angażowaniu pracowników oraz utalentowanych liderów, którzy zapewnią realizację celów strategicznych firmy.
W Allianz Partners od roku 1999. Poprzednio pracował przez dwa lata na stanowisku Konsultanta IT w IATA. Swoją karierę zawodową w obszarze kierowania zespołem rozpoczął na stanowi­sku Kierownika Zakładu Badań i Wdrożeń w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii. Obecnie odpowiada za obszar IT, Platform Operacyjnych, Działu Sieci oraz Działu Wdrożeń Operacyjnych.
Do Allianz Partners dołączyła w marcu 2014 roku. Jako Dyrektor Techniczny odpowiada za wycenę produktów oferowanych przez firmę oraz obszar rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w KPMG w Departamencie Audytu Bankowego. Później przez 7 lat pracowała w AXA Direct Polska zajmując się aktuariatem rezerwowym, analizami oraz raportowaniem zarządczym i operacyjnym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.