Allianz Partners zapewnia pomoc i wsparcie osobom potrzebującym. Naszym zadaniem jest nie tylko organizacja usług, ale zwłaszcza kompleksowa  opieka nad klientem i koordynacja sprawy od początku do szczęśliwego zakończenia. Naszym klientom oferujemy bezpieczeństwo i wsparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Automotive Innovation Centre
  • Klient wykonuje telefon do Centrum Operacyjnego
  • Dyżurujący koordynator dokonuje weryfikacji i zbiera informacje na temat zaistniałego zdarzenia.
  • Koordynator wyszukuje właściwego usługodawcę i przekazuje zlecenie
  • Klient dostaje informację (telefonicznie lub przez wiadomość sms), kiedy nasz specjalista dotrze na miejsce zdarzenia.
  • Usługodawca wykonuje powierzone mu zadanie. Usługa dla naszych klientów wykonywana jest bezgotówkowo.
  • W razie konieczności klient  przesyła rachunki do Działu Likwidacji Szkód.
  • Losowo wybrana grupa klientów, którym udzieliliśmy pomocy bierze udział w ankiecie jakościowej. 
Nasze produkty i usługi oferowane są przez marki komercyjne: Allianz Assistance i Allianz Travel.