Allianz Partners people attributes: entrepreneurship
Korzystamy z innowacji i promujemy kulturę podejmowania śmiałych decyzji, nie bojąc się negatywnych konsekwencji. Wykorzystujemy możliwości, ryzykujemy i promujemy kulturę pozwalającą na „godne przyjęcie porażki”. Przyjmujemy odpowiedzialność.
Allianz Partners people attributes: trust
Postępujemy uczciwie, dotrzymujemy zobowiązań
i mówimy prawdę. Rozwijamy różnorodność
i angażujemy innych. Prowadzimy przejrzyste działania i promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu.
Allianz Partners people attributes: customer and market excellence
Chcemy być wzorem dla innych. Dążymy do doskonałości na każdym etapie kontaktu z klientem. Rozwijamy najlepsze rozwiązania techniczne
i operacyjne, stale dążąc do uproszczeń.
Allianz Partners people attributes: collaborative leadership
Rozwijamy pracowników, przekazujemy im informacje zwrotne i dbamy o ich ogólny dobrostan. Dajemy zespołom swobodę działania, wskazując cel
i nadając kierunek. Współpracujemy ze sobą
i dzielimy się dobrymi praktykami.
Dzięki doświadczeniom Allianz Partners w Polsce i na świecie dostarczamy najwyższej jakości usługi na lokalnym rynku. Nasi Partnerzy biznesowi wiedzą, że to najwyższe standardy obsługi klienta są najsilniejszym atutem Allianz Partners. 
At Allianz Partners, we empower our employees
W naszej Grupie jest zatrudnionych ponad 21 500 utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników, mówiących
w 70 językach. 
Feel at home at Allianz Partners
Budowanie zaufania klientów w dużej mierze opiera się na kapitale, jakim są nasi pracownicy. Jakość usług ma swoje źródło w jakości postaw ludzkich. Świadomość oczekiwań klientów i kolegów wewnątrz firmy, zaangażowanie i życzliwość stwarzają dobrą atmosferę współpracy. 
Allianz Partners is a place where people matter