Historia Allianz Partners rozpoczęła się  w 1950 roku w Szwajcarii, gdzie została utworzona Elvia Travel Insurance, jej założycielami byli pionierzy ubezpieczeń podróżnych, którzy wiedzieli, że wraz z rosnącą mobilnością ludzi, na rynku powinny znaleźć się usługi dla tych, którzy w obcym kraju będą potrzebowali pomocy. Dwadzieścia cztery lata później, w 1974 roku, we Francji powstaje SACNAS-Mondial Assistance, który przenosi rynek ubezpieczeń podróżnych i usług pomocowych na wyższy poziom. Już w latach 70-tych bowiem świadczy on, oprócz ubezpieczeń podróżnych,  takie usługi jak pomoc dla samochodu i pomoc medyczną. W 1979 r. udziałowcem SACNAS-Mondial Assistance zostaje francuski potentat ubezpieczeniowy AGF.

Przez lata 80-te i 90-te obie firmy, jeszcze jako odrębne podmioty, pozyskują nowych klientów korporacyjnych i dokonują coraz szerzej zakrojonej ekspansji na nowe wówczas dla nich rynki, stopniowo przez państwa europejskie, a następnie w innych częściach świata. W 1995 roku Elvia staje się częścią Allianz Group. 

Przełomową datą dla Grupy, jaka funkcjonuje w obecnym kształcie, był rok 2000. Wtedy to pomyślnie przeprowadzono proces połączenia Elvia Travel Insurance i SACNAS-Mondial Assistance. Firma powstała z połączenia tych spółek stała się niekwestionowanym, światowym liderem ubezpieczeń podróżnych, assistance i obsługi klienta.

Już w kwietniu 2000 roku własnością Grupy staje się amerykański World Access, zaś rok później australijski WorldCare.

Kolejny milowy krok w naszej historii miał miejsce w 2006 roku, kiedy to podjęto decyzję, że wszystkie firmy wchodzące w skład Grupy, dotychczas funkcjonujące pod różnymi markami, będą działać pod jedną, wspólną marką Mondial Assistance. Zmiany te nie odnosiły się jedynie do aspektów identyfikacji wizualnej. Sprowadzały się one głównie do stworzenia wspólnego  systemu wartości dla wszystkich firm, na 5 kontynentach. Te wartości to: troska, wspólnota, aktywność, profesjonalizm oraz ich wypadkowa, czyli zaufanie. Dzięki nim wszyscy mówimy jednym głosem. 

1 stycznia 2007 roku następuje formalne połączenie czterech firm: Mondial Assistance, France Secours, Elvia i SSC. W tym właśnie dniu Mondial Assistance Group jawi się taką firmą, jaką znamy obecnie. Wszelkie poczynione zmiany umożliwiły nam dalszą ekspansję i rozwój. Dowodem czego było utworzenie nowych oddziałów Mondial Assistance w Meksyku i Indiach, a także przejęcie medycznego call-center Medventis w Szwajcarii. W 2007 roku w Rosji zarejestrowany został nasz najmłodszy oddział, który już w marcu 2008 roku rozpoczął obsługę klientów. 

Współpraca z rynkiem polskim trwa nieprzerwanie od 1991 roku. Początkowo polscy klienci byli obsługiwani poprzez Centrum Operacyjne w Paryżu, a w 1999 roku zostało uruchomione samodzielne biuro i Centrum Operacyjne w Warszawie, wtedy jeszcze pod marką Elvia Assistance. W grudniu 2003 roku Mondial Assistance uzyskał licencję na działalność ubezpieczeniową na terenie Polski, jako Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce.

Bardzo ważnym punktem w historii całej Grupy, jak i naszego oddziału była decyzja o ujednoliceniu marek na całym świecie. W jej efekcie bowiem Allianz Partners w Polsce składa się obecnie z dwóch spółek: AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce. Allianz Partners jest właścicielem marki Elvia, która sprzedaje ubezpieczenia podróżne na stronie www.elvia.pl.

Od początku naszej obecności w Polsce systematycznie się rozwijamy, służąc pomocą coraz większej ilości klientów. Dziś pod naszą opieką znajduje się 6,5 miliona polskich klientów. Allianz Partners jest nie tylko prekursorem, ale i liderem rynku assistance w Polsce, czego potwierdzeniem jest fakt, iż pracujemy dla największych firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, banków, biur podróży, czy dystrybutorów sprzętu elektronicznego.