Kontakt

  
Wszelkie zapytania związane z roszczeniami nie mogą być rozpatrywane za pośrednictwem tego adresu e-mail. Prosimy o bezpośredni kontakt z firmą, która wydała polisę.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce  

ul. Domaniewska 50B  

02-672 Warszawa  

Polska  

tel.: (+48 22) 522 29 63

AWP Polska Sp. z o.o.  

ul. Domaniewska 50B  

02-672 Warszawa  

Polska  

tel.: (+48 22) 522 29 63