Conform art. 51 van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) publiceert Allianz Partners rapporten over de solvabiliteit en financiële positie (SFRC) voor de rechtspersonen van Allianz Partners die onder de Solvency II-regelgeving vallen (AWP P&C SA, AWP Health & Life SA en Fragonard Assurances).