Gizlilik Bildirimi

  

  
Allianz Partners web sitesini ziyaret ettiğinizden ve hizmet ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve sitemizi ziyaret ederken kendinizi rahat hissetmenizi istiyoruz. Allianz Partners web sitesine yapılan ziyaretler sırasında toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verilerinizi korumaya özen gösteriyoruz.

Bu bildirimi kabul etmiyorsanız, Allianz Partners web sitesinin diğer web sayfalarına devam etmeyiniz.

Bu bildirim zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle düzenli olarak okumanızı rica ediyoruz. Aşağıdaki bu bildirimin son satırı, bildirimin en son ne zaman güncellendiğini gösterir.

Allianz Partners, bağlı ortaklıkları ve şubeleri (veya "Biz"), Allianz Partners web sitesini kullanan kişilerden topladığımız kişisel bilgileri korumaya kararlıdır. Buna göre, Allianz Partners, Allianz Partners web sitesi kullanıcıları tarafından nasıl ve ne tür verilerin toplanacağını ve Allianz Partners verileri nasıl toplayabileceklerini, paylaşabileceklerini veya açıklayabileceklerini açıklamak için bu bildirimi geliştirmiştir. Allianz Partners ayrıca, verilerinizi güvende tutmak için alınan makul önlemleri de ana hatlarıyla belirtir.

Bu bildirim, Allianz Partners web sitesini kullanarak Allianz Partners tarafından edinilen her türlü bilgi için geçerlidir. Allianz Partners web sitesi üzerinden ("Üçüncü Taraf Siteleri") başkaca sitelere bağlanabilirsiniz, Allianz Partners ile bağlantısı olmayan, üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi için geçerli olmadığını bildiririz. Allianz Partners'ın üçüncü taraf sitelerinin içeriğinden veya gizlilik uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığından ve bu konuda herhangi bir etkisi olmadığından, lütfen üçüncü taraf sitelerinin gizlilik bildirimlerini inceleyin.

Bu bildirimin şartları Allianz Partners ile gidriğiniz diğer feragatname ve sözleşme koşullarına (müşteri gizlilik bildirimleri ve geçerli tüm zorunlu Kanunlar ve yasalar) bağlıdır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun veya KVK Kanunu”) ve düzenlemelerde uyulması zorunlu ilkeler Allianz Partners Türkiye bünyesinde benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Allianz Partners Türkiye nezdinde işlenen her türlü kişisel veri hukuka uygun olarak işlenir, dürüstlük ilkesinden taviz verilmez.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: işlenen tüm kişisel verilerin işleme esnasında bütünlüğü korunur, kişisel verilerde gerçekleşebilecek olası değişiklikler işlemenin niteliğine göre ihtiyaç esnasında veya öncesinde güncellik kontrolü yapılır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Bu bildirimde de belirtildiği üzere kişisel veriler önceden bildirilen meşru amaçlar için işlenir, amaçlarımızda bir değişiklik veya güncelleme olması durumunda veri sahibinden mutlaka onay alınır.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Allianz Partners Türkiye bünyesinde kişisel veri işlemede amaçlanan kullanım dışına çıkılmaz, bunun temini için düzenli ve planlı izleme gözden geçirme ve denetim süreçleri işletilir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Allianz Partners Türkiye bünyesinde işlenen kişisel veriler meşru menfaatler çerçevesinde, yasal düzenlemeler, yerel ve uluslararası hukuk, müşteri sözleşmeleri, genel teamüllerle belirlenmiş sınırlı sürelerde veriler saklanır. Olası hatalı silmelerin ve sistem sürekliliğinin sağlanması için belli bir güvenlik marjında sürenin sonlanması durumunda veriler silinir veya imha edilir.

Allianz Partners Web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sunucumuz ziyaretinizle ilgili ayrıntıları otomatik olarak kaydeder (örneğin, IP adresiniz, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesi, kullanılan tarayıcı yazılımı türü, gerçekte ziyaret ettiğiniz Allianz Partners Web sitesi sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve süresi).

Buna ek olarak, Allianz Partners web sitesi aracılığıyla sağladığınız kişisel bilgileri (örneğin isim, adres, e-posta adresi, telefon/faks numarası) bir kayıt sayfasına girdiğinizde veya bir e-posta bültenine kaydolduğunuzda topluyoruz.

Allianz Partners kişisel verilerinizi

 • Allianz Partners web sitesinin teknik yönetimi, araştırma ve geliştirme amacıyla, 
 • Müşteri ve kullanıcı yönetimi ve pazarlama için, 
 • Hizmetlerimiz ve ürünlerimizden yararlanabilmeniz amacıyla ve bunlar hakkında sizi bilgilendirmek için,
 • İşbu bildirimde Aksi belirtilmeyen ve Kanun çerçevesinde yasaklanmamış diğer amaçlar için kullanacaktır.

Allianz Partners, kişisel verileri kullanımında yürürlükteki Kanun ve düzenlemelere saygı duyar.

Allianz Partners, ziyaretçilerin Allianz Partners web sitesini nasıl kullandığını anlamak için yukarıda belirtildiği gibi bilgi toplamak için çerezler veya etiketler gibi izleme teknolojilerini kullanır (bkz: "Sizden hangi bilgileri topluyoruz?").

İzleme teknolojisi, örneğin, geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda herhangi bir temas olup olmadığını tespit ederek ve Allianz Partners web sitesinin en popüler bölümlerini tespit ederek, Allianz Partners Web sitesinin kullanılabilirliğini yönetmemize ve geliştirmemize yardımcı olur.

Çerez ayarlarınızı kaydettiğinizde, Allianz Partners web sitesine gelecekteki ziyaretleriniz için de geçerli olmalıdırlar. Bununla birlikte, Allianz Partners’ın kontrolü dışındaki teknik nedenlerle bu garanti edilemez. Örneğin, tarayıcınızı sıfırlarsanız, çerezlerinizi silin veya Allianz Partners web sitesine başka bir tarayıcıdan veya cihazdan erişin, çerez ayarlarınız kaybolabilir. Yürürlükteki Kanun ve düzenlemelere uymak için, bazı ülkelerde Allianz Partners web sitesini ilk ziyaret ettiğinizde çerez ayarlarınızı onaylamanız istenebilir. Çerez ayarlarınızı otomatik olarak yapmanız gereken bir ülkedeyseniz, gelecekteki bir ziyarette tekrar ayarlamanız istenebilir.

Çoğu durumda, tarayıcınızı kullanarak izleme teknolojilerini de kontrol edebilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızın mümkün olduğunda izleme teknolojileri (çerezler gibi) hakkında uyarılmak isteyip istemediğinizi veya kabul edip etmediğinizi yansıttığından emin olun. Tarayıcınızın belirli özellikleri ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar genellikle tarayıcınızın kılavuzunda veya yardım dosyasında bulunabilir.

İzleme teknolojilerinin reddedilmesi veya devre dışı bırakılması, Allianz Partners web sitesi tarafından sunulan hizmetlerin azalmasına veya Allianz Partners web sitesinin bazı bölümlerinin artık doğru şekilde çalışmamasına neden olabilir.

Belirli bir amaç için kişisel bilgi toplandığı durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklanması gerekmediği sürece, bilgiler söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutulmaz. Bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgilerin canlı sistemlerden silindiğinde, kalan yedek kopyaları sunuculardan/yedekleme ortamlarından hemen silinmez veya bilgiler yedek sistemlerden kaldırılmaz, bunun için şirketimiz imha politikası çerçevesinde saklanmasına ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler silinir.

Allianz Partners, yukarıda belirtilen amaçlarla ve Allianz Partners için hizmetleri gerçekleştirmek üzere, ikamet ettiğiniz ülke içinde veya dışında bulunan İştirakleri ve şubeleri ile acenteleri ve üçüncü taraf sağlayıcılarına bilgilerinizi aktarabilir.

Allianz Partners web sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verilere erişimi olan bağlı kuruluşlarımız, acentelerimiz ve üçüncü taraf sağlayıcılarımız mahremiyete saygı göstermekle yükümlüdür.

Kişisel verileri uluslararası alanda aktarırken, örneğin, bilgilerinizin alıcılarının yeterli düzeyde veri korumasını sürdürmesini sağlayacak anlaşmalar yaparak yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyduğumuza emin olun.

Bilgilerinizi, yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, mahkeme kararı veya resmi talep doğrultusunda veya düzenleyici diğer otoriteler tarafından verilen herhangi bir kılavuzun amaçları doğrultusunda veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği, izin verdiği benzer süreçler doğrultusunda devlet kurumlarına, düzenleyici makamlara veya diğer kişilere de aktarabiliriz.

Allianz Partners Türkiye, Yurtdışı merkezli Allianz Grup'a bağlı bir şirkettir, bu sebeple operasyonel raporlama, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumluluk için denetim gereksinimlerinin karşılanması, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunumu, bilgi teknolojileri altyapı ve uygulama desteğinin ve sürekliliğinin sağlanması maksadıyla kişisel bilgiler Türkiye Cumhuriyeti dışındaki sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü taraflara, KVK Kanunu’nda düzenlenen şartlarla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin üçüncü bir şahısla/tarafla paylaşılması halinde, söz konusu kişilerin bilgilerinizin güvende tutulması, istismara karşı korunması için her türlü makul önlemin alınması ve sadece bu Gizlilik Bildirgesi, KVK Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi bildiririz.

Allianz Partners, web sitesi aracılığıyla Allianz Partners tarafından toplanan kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, yanlış kullanım, kayıp veya yıkıma karşı korumak için makul teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygulamıştır.
Allianz Partners’a ve Allianz Partners tarafından gönderilen tüm elektronik mesajlar makul teknik ve örgütsel önlemlerle korunur ve sadece belirli durumlarda geçerli Kanun ve yönetmeliklere (örneğin mahkeme emri, ceza davası şüphesi, yasal yükümlülüklerin ihlali gibi) tanımlı fonksiyonlardaki/yetkilerdeki kişiler (örneğin, hukuk, uyum, risk) tarafından uygun olarak erişilebilir. Sürecin her aşaması ve kullanılan arama kriterleri, bir denetim izinde oturum açar. Tüm e-postalar, geçerli saklama süresi dolduktan sonra imha edilir.

İnternet genellikle güvenli bir ortam olarak kabul edilmez ve internet üzerinden (örneğin, Allianz Partners web sitesinden veya elektronik mesaj yoluyla) gönderilen bilgilere, yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından erişim sağlanabilir. Hem gönderici hem de alıcı aynı ülkede bulunsa bile, internet üzerinden gönderilen bilgiler uluslararası sınırlar boyunca iletilebilir ve ülkenizdeki olduğundan daha düşük veri koruma seviyesine sahip bir ülkeye iletilebilir.

İnternet üzerinden Allianz Partners’a aktarırken, bilgilerinizin güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Gizliliğinizi korumak için, uygun gördüğü durumlarda Allianz Partners ile başka bir iletişim aracı seçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Allianz Partners Web sitesi, Google tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmelerine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Tanımlama bilgisi tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda iletilir ve saklanır.

IP-anonimleştirmenin bu web sitesinde aktif hale getirilmesi durumunda, IP adresiniz Avrupa Birliği Üye Devletleri veya diğer ülkelerdeki Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması kapsamında kesilecektir. Sadece istisnai durumlarda, tüm IP adresi ilk önce ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde etkindir. Google, bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecileri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar toplamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörü adına kullanacaktır. Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında taşıdığı IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirilmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek geleceğe yönelik Google Analytics tarafından izlenmekten de vazgeçebilirsiniz: buraya tıklayın

 

Allianz Partners Websitesi aşağıdaki Sosyal Medya  Eklentilerini kullanır ("Eklenti"):

 • Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA tarafından işletilen Facebook Paylaş Butonu
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA tarafından işletilen Tweet Butonu 
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA tarafından işletilen LinkedIn Paylaş Butonu

Eklenti ile etkileşime giriyorsanız, örneğin “Facebook”, “+1”, “Tweet” veya “LinkedIn Paylaşım” ı tıklatarak ilgili bilgiler tarayıcınızdan doğrudan Operatöre iletilir ve saklanır. Ayrıca, bilgiler ilgili sosyal ağda veya Twitter hesabınızda herkese açıklanır ve kişilerinize gösterilir. Bu tür verilerin Operatörlere aktarılmasını istemiyorsanız, Eklentileri tıklayıp etkinleştirmeden önce ilgili hesabınızdan çıkış yapmanız gereklidir. Veri toplamanın amacı, kapsamı ve işlenmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Operatörlerin veri gizliliği bildirimlerine bakınız:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Allianz Partners Türkiye Facebook hayran sayfası gizlilik notuna buradan göz atın. 

Youtube: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kullanıcı dostu, güvenli ve etkili bir web sitesi sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Varsayılan olarak, bu web sitesindeki çerez ayarları "Tüm çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Devam ederseniz, bunu onaylamış olursunuz. Gizlilik ve çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Çerezler bilgi sayfamızı ziyaret edin.

 

 

Uygulanabilir yasa veya düzenlemelerin izin verdiği yerlerde:

 • Kişisel verilerinizi tutup tutmadığımızı kontrol etmek,
 • kişisel verilerinizin bir kopyasını size vermemizi istemek, veya
 • yanlış olan kişisel verilerinizi düzeltmemizi istemek,
 • kişisel verilerinizin herhangi birini silmemizi istemek.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bir talebiniz olursa, lütfen aşağıdaki adrese bir mektup gönderin:

Genel Müdürlük

Ticaret Unvanı: AWP Servis Hizmetleri A.Ş.

Merkez Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:47 Kat:3-4 Üsküdar, İstanbul/Türkiye

Ticaret Sicil No: 367361

Mersis No: 0752005283100014

Şubeler

AWP Servis Hizmetleri A.Ş. Antalya Şubesi

Uncalı Mahallesi Toroslar Cad. City Lİfe-2 Sitesi N:76 E Blok Daire No:101 Konyaaltı, Antalya / Türkiye

6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • işlenmişse bilgi talep etme, 
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Şirketimizin kişisel veri işleme amaçlarında olabilecek değişiklikler, KVK Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ve/veya Kanunda meydana gelebilecek değişikliker nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

En son güncelleme: 02/12/2019