Predstavenstvo spoločnosti Allianz Partners je tvorené odborníkmi z mnohých oblastí s bohatou profesnou minulosťou. Prečítajte si viac o jednotlivých členoch.
Tomas Kunzmann - CEO Assistance at Allianz Partners

Tomas nastúpil do skupiny Allianz v roku 2009 a zastával rôzne pozície v Allianz Private Krankenversicherung (APKV), vrátane Vedúceho oddelenia upisovania riziká pre oblasť zdravia.

V roku 2013 nastúpil do nemeckej predajnej organizácie Allianz (ABV) na pozícii manažéra predaja, potom nastúpil do regionálnych pobočiek v Ingolstadte a potom do Kemptene. V roku 2017 sa Tomas pripojil k Allianz SE ako výkonný asistent generálneho riaditeľa a následne zastával úlohu dočasného vedúceho kancelárie generálneho riaditeľa.

V septembri 2020 bol Tomas Kunzmann menovaný generálnym riaditeľom pre oblasť asistencie a členom predstavenstva Allianz Partners.

V júli 2022 bol Tomas menovaný za predsedu predstavenstva skupiny Allianz Partners.

Mike Nelson - CEO  Travel Insurance at Allianz Partners

Jean-Marc do skupiny Allianz nastúpil v roku 2009 a zastával pozície ako vedúci distribučné jednotky a SME / Midcorp / Corporate Business (Allianz France) a vedúci riadenia a distribúcie skupinového trhu (Allianz SE). Do predstavenstva Allianz Partners bol Jean-Marc menovaný v januári 2020.

Jean-Marc Pailhol začal svoju kariéru v oblasti IT a bankovníctva. Vyštudoval súkromné právo a politické vedy a MBA na ESSEC Business School.Mike je držiteľom bakalárskeho titulu z účtovníctva a titulu MBA na University of Minnesota.

Ida Luka-Lognoné - CEO of International Health at Allianz Partners

Ida Luka-Lognoné bola v roku 2015 menovaná generálnou riaditeľkou pre oblasť zdravia, členkou predstavenstva a vedúci stratégie, inovácií a riadenia trhu je od roku 2014. Po nástupe do Elvia Travel Insurance Group v roku 1992 bola v roku 1996 menovaná na riaditeľku rozvoja obchodu pre strednú a východnú Európu. V roku 2000 sa stala riaditeľkou regiónu Európa pre skupinu Mondial Assistance a v roku 2002 členkou predstavenstva.

Ida graduovala na Jagelonskej univerzite v Krakove, absolvovala INALCO vo Francúzsku a Executive Program INSEAD.

Claudius Leibfritz - CEO of Automotive at Allianz Partners

Laurent Floquet bol menovaný riaditeľom pre transformáciu a členom predstavenstva Allianz Partners v januári 2022. Laurent sa prvýkrát pripojil k skupine Allianz v roku 2014 ako vedúci obchodného rozvoja pre Allianz Technology. Od roku 2016 bol obchodným riaditeľom pre oblasť asistencie v spoločnosti Allianz Partners, kde popri rozvoji globálnych zmlúv pre oblasť asistencie viedol aj obchodné oddelenie. Laurent bol od roku 2019 zodpovedný za trhy severnej, strednej a východnej Európy (NCEE) ako regionálny riaditeľ.

 

Pred nástupom do Allianz Group strávil Laurent viac ako 10 rokov v Accenture ako partner. Je držiteľom titulu MBA z E.M. Lyone.

Damien Ladous - Chief Financial Officer at Allianz Partners

Dňa 1. júna 2021 bol Damien Ladous menovaný riaditeľom oblasti cestovania, zároveň zostáva členom predstavenstva. Damien nastúpil do spoločnosti Allianz France v roku 2006, kde začínal v oblasti fúzií a akvizícií / podnikových financií, v roku 2011 prešiel do oddelenia controllingu. V roku 2012 nastúpil do spoločnosti Allianz SE, kde pracoval na aktivitách v oblasti controllingu a správy kapitálu. V roku 2015 prešiel do tímu pre stratégiu a správu portfólia. Od roku 2018 je vedúcim pre oblasť Planning & Controlling v spoločnosti Allianz France. V auguste 2020 bol Damien Ladous menovaný finančným riaditeľom a členom predstavenstva Allianz Partners a pôsobil na tejto pozícii až do júna 2021.

Damien vyštudoval elektrotechniku na INP v Grenobli a tiež má titul z oblasti financií na EM v Lyone.

Damien Ladous - Chief Financial Officer at Allianz Partners

Julia Unkel bola menovaná finančnou riaditeľkou a členkou predstavenstva Allianz Partners 1. júna 2021. Julia nastúpila do Allianz Partners v roku 2020 ako Globálna vedúci špeciálnych projektov a členka Výkonného výboru. Tu plnila kľúčovú úlohu pri transformácii strategických projektov v oblasti financií, práva a súladu s regulačnými požiadavkami.

Julia viac ako 11 rokov zastávala rôzne riadiace pozície v PricewaterhouseCoopers. Má rozsiahle skúsenosti v poisťovacom priemysle vrátane riadenia auditov a projektov implementácie regulačných požiadaviek u nadnárodných poisťovacích skupín. V roku 2009 sa stala partnerkou. Julia vyštudovala právo na Ruprecht -Karls-Universität v Heidelbergu, v Nemecku a tiež úspešne absolvovala skúšku pre certfikovaného audítora.

Lars Rogge - Chief Operations Officer at Allianz Partners

Lars svoju kariéru začal v roku 2001 ako projektový manažér v spoločnosti Roland Berger Strategy Consultants v Mníchove. Od roku 2007 do roku 2009 bol vedúcim úseku riadenia procesov, politík a postupov v spoločnosti Deutsche Börse AG vo Frankfurte. Do spoločnosti Allianz SE nastúpil v roku 2009 na pozícii Vedúci oddelenia projektov skupiny, zodpovedný za vývoj portfólia "Core Group Project" v súlade so stratégiou skupiny.

V rokoch 2014 až 2015 bol Lars Rogge vedúcim kancelárie prevádzkového riaditeľa a vedúcim centrálneho riadenia programu "Betrieb 2020" v spoločnosti Allianz Deutschland AG, kde podporoval COO pri riadení operácií. V roku 2015 sa stal globálnym vedúcim operácií pre oblasť Travel, Assistance & Digital v spoločnosti Allianz Partners.

Lars Rogge bol menovaný prevádzkovým riaditeľom a členom predstavenstva Allianz Partners v apríli 2020.

Lars Rogge získal magisterský titul v odbore Business Administration na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove.

Lars Rogge - Chief Operations Officer at Allianz Partners

Elena Edwards bola, k svojej úlohe regionálnej generálnej riaditeľky pre Severnú Ameriku, menovaná do pozície obchodnej riaditeľky a členky predstavenstva Allianz Partners vo februári 2022. Elena nastúpila do Allianz Partners v roku 2019 ako generálna manažérka a neskôr bola menovaná za generálnu riaditeľku Allianz Partners USA. Pred pôsobením v Allianz Partners pôsobila viac ako 30 rokov na vedúcich pozíciách v spoločnostiach GE, vrátane 17 rokov v poisťovníctve. Elena pracovala v spoločnosti Genworth Financial, kde bola prezidentkou divízie dlhodobého poistenia tzv. "Closed Block" obchodov či prevádzkovou riaditeľkou divízie životného poistenia USA.

Elena má inžiniersky titul v odbore strojárstvo na Rensselaer Polytechnic Institute a bakalársky titul v odbore strojárstvo na Union College.