Vedenie spoločnosti celosvetovo

Predstavenstvo spoločnosti Allianz Partners je tvorené odborníkmi z mnohých oblastí s bohatou profesnou minulosťou. Prečítajte si viac o jednotlivých členoch.

Sirma Boshnakova bola menovaná generálnou riaditeľkou Allianz Partners v apríli 2019 po štyroch rokoch v Allianz SE na pozícii výkonná viceprezidentka / riaditeľka obchodnej divízie pre južnú a západnú Európu. Predtým pôsobila ako predsedníčka predstavenstva zdravotné a životné poisťovne a generálna riaditeľka v spoločnostiach orientovaných na neživotné poistenie. Sirma tiež pracovala ako COO a výkonná viceprezidentka pre obchod v sektore poisťovníctva. Svoju kariéru začala v poradenskej skupine.

Sirma získala magisterský aj doktorský titul z ekonómie na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO).  

Ulf Lange - Chief Financial Officer at Allianz Partners

Ulf Lange bol menovaný finančným riaditeľom a členom predstavenstva v septembri 2016. Táto pozícia je pokračovaním jeho dlhoročnej kariéry v skupine Allianz, kde zastával funkcie vedúci právneho oddelenia a ľudských zdrojov pre operácie Allianz v strednej a východnej Európe, blízky východ a Afriku a finančným riaditeľom Allianz Ayudhya, obchodné jednotky pre životné poistenie v Thajsku. V roku 2014 bol menovaný vedúcim kancelárie generálneho riaditeľa pod vedením Michaela Diekmanna a potom Olivera Bäteho. Pred nástupom do Allianz SE v roku 2008 na pozíciu výkonného asistenta finančného riaditeľa, pracoval od roku 2005 Ulf v daňovom oddelení Dresdner Bank.

Ulf získal magisterský a doktorský ditul z daňového práva na univerzitách vo Veľkej Británii a Nemecku. Má tiež titul MBA z Európskej školy manažmentu a technológie v Berlíne.

Mike Nelson - CEO  Travel Insurance at Allianz Partners

Mike Nelson bol menovaný členom predstavenstva Allianz Partner v júli 2017. V roku 2016 bol Mike menovaný riaditeľom pre oblasť cestovného poistenia Allianz Partners a členom medzinárodného výboru skupiny. Do skupiny nastúpil v roku 2012 ako generálny riaditeľ Allianz Assistance USA. Taktiež riadil operácie a strategické smerovanie amerického regiónu, ktorý zahŕňa aktivity v Brazílii, Kanade a Mexiku. Predtým Mike zastával rôzne pozície v Orbitz Worldwide, globálne online cestovnej agentúre, vrátane vedenia Partner Services Group a globálneho výkonného riaditeľa. Pred Orbitz strávil 10 rokov v oblasti financií a marketingu v spoločnosti Deluxe Corporation, Diageo / Pillsbury a Arthur Andersen.

Mike je držiteľom bakalárskeho titulu z účtovníctva a titulu MBA na University of Minnesota. 

Dan Assouline - Chief Market and digital officer at Allianz Partners

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mondial Assistance France Dan Assouline sa pripojil k spoločnosti Allianz Partners, aby prevzal riadenie priameho predaja a digitalizácie. Od roku 1998 do roku 2012 bol generálnym riaditeľom Allianz Assistance Brazil, od roku 2008 zároveň zastával funkciu regionálneho riaditeľa pre latinskú Ameriku a úspešne viedol operácie Allianz Assistance v oblasti amerického kontinentu. Dan pôvodne nastúpil v Brazílii v roku 1993 ako riaditeľ operácií do Mercosul Assistance, ktorý skupina získala v roku 1996. Pred nástupom do skupiny strávil 8 rokov v GMF Assistance International ako riaditeľ informačných systémov.

Dan získal magisterský titul na University of Paris-Dauphine a tiež dokončil dva programy Senior Executive - jeden na Pennsylvánskej univerzite a druhý na INSEAD.

Ida Luka-Lognoné - CEO of International Health at Allianz Partners

Ida Luka-Lognoné bola v roku 2015 menovaná generálnou riaditeľkou pre oblasť zdravia, členkou predstavenstva a vedúci stratégie, inovácií a riadenia trhu je od roku 2014. Po nástupe do Elvia Travel Insurance Group v roku 1992 bola v roku 1996 menovaná na riaditeľku rozvoja obchodu pre strednú a východnú Európu. V roku 2000 sa stala riaditeľkou regiónu Európa pre skupinu Mondial Assistance a v roku 2002 členkou predstavenstva.

Ida graduovala na Jagelonskej univerzite v Krakove, Inalca vo Francúzsku a absolvovala Executive Program INSEAD.

Sylvie Ouziel - CEO Assistance at Allianz Partners

Sylvie Ouziel bola v roku 2016 menovaná generálnou riaditeľkou oblasti asistencie v ázijsko-pacifickom regióne. Do Allianz nastúpila vo februári 2012 ako riaditeľka Allianz služieb a operácií (AMOS). Sylvie strávila 20 rokov v Accenture (predtým Andersen Consulting), kde budovala a viedla profesionálne služby (konzultácie, IT, outsourcing) a obsadila niekoľko pozícií ako partner pre oblasť zdravia a prírodných vied, prezidentka invito a globálne COO Accenture.

Sylvie promovala na Ecole Centrale v Paríži s inžinierskym titulom so zameraním na ekonómiu a získala titul MBA na Kellogg 's Northwestern (Accenture program). Sylvie je tiež momentálne nevýkonnou členkou predstavenstva M6 a Fonciere des Regions, ako aj členom vedeckého výboru pre Dohovor o analýze a riadenia zdravia vo Francúzsku.

Claudius Leibfritz - CEO of Automotive at Allianz Partners

Claudius Leibfritz sa stal členom predstavenstva Allianz Partners v marci 2016. Okrem funkcie generálneho riaditeľa pre automotive je zodpovedný tiež za oblasť juhovýchodnej Európy a nemecky hovoriace krajiny, túto pozíciu zastáva od roku 2015. Claudius nastúpil do Allianz Assistance v roku 2011 ako riaditeľ skupiny pre prevádzku a dodávateľskú sieť. Mal na starosti všetky globálne operácie a úspešne implementoval komplexné globálne transformačné programy a iniciatívy v oblasti efektivity. Predtým strávil viac ako 10 rokov v Boston Consulting Group, kde viedol rôzne medzinárodné projekty.

Claudius je držiteľom doktorátu z financií na univerzite v Berne vo Švajčiarsku a magisterského titulu na univerzite Tübingene v Nemecku.

Claudius Leibfritz - CEO of Automotive at Allianz Partners

Eric Schneijdenberg, prevádzkový riaditeľ Allianz Benelux od roku 2013 a člen predstavenstva zodpovedný za harmonizáciu všetkých regionálnych IT a prevádzkových oddelení, sa stal členom Allianz Partners v januári 2019. Svoju kariéru začal v skupine Allianz v roku 2000 ako vedúci oddelenia Compliance pre Allianz Holandsko a následne zastával ďalšie manažérske pozície. Patrí medzi ne riaditeľ Allianz Holandsko pre oblasť riadenia aktív alebo riaditeľ riadenie pohľadávok. Eric je tiež členom Allianz Operations Management Council a je účastníkom programu Accelerator Agenda. V dôsledku toho bol úzko zapojený do definície a implementácie stratégie skupiny Allianz, najmä v oblasti operácií, IT a IT bezpečnosti.

Eric je držiteľom postgraduálneho titulu v odbore holandského práva a obchodných financií a obchodného práva.