Quality & Risk

Quality & Risk is een kleine stafafdeling waar verschillende vakgebieden samenkomen: Quality, Juridische Zaken & Compliance en Risk.

Quality speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een verbetercultuur binnen Allianz Partners, waarbij de klantbeleving centraal staat. Zij doet dit onder meer door onderzoek naar haar dienstverlening uit te voeren en ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden en de ondersteunende processen op orde zijn. Belangrijke thema´s zijn klanttevredenheidsonderzoek, Quality Monitoring, klachtenbehandeling en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De resultaten worden door Quality geanalyseerd, gerapporteerd en waar nodig samen met de afdeling omgezet in verbetervoorstellen en advies. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en klantgericht werken zijn daarbij de sleutelwoorden.

Juridische Zaken adviseert en ondersteunt de afdelingen en directie van Allianz Partners. De juridische afdeling is verantwoordelijk voor het beoordelen van contracten, het opstellen van voorwaarden, de juridische interne huishouding en advisering binnen de Allianz Group.

Compliance, in de hoedanigheid van de Compliance Officer, houdt toezicht op het uitvoeren van de wet- en regelgeving en stelt de organisatie in staat de wet na te leven. De Compliance Officer ziet er ook op toe dat binnen het bedrijf een integriteitsbeleid aanwezig is. De organisatie verwacht van de medewerkers dat zij zich integer gedragen. Daaronder vallen onze kernwaarden professionaliteit, proactiviteit, teamwork en zorgzaamheid.

Risk maakt risicoanalyses op basis van mogelijke risico´s die door de verantwoordelijke managers in kaart zijn gebracht. Binnen de Risk Committee worden op basis van deze risicoanalyse prioriteiten gesteld aan die activiteiten die van invloed zijn op de dienstverlening, de bedrijfsvoering of het resultaat. De riskmanager rapporteert hierover aan de directie van Allianz Partners. 

Ontmoet onze medewerkers
Andries: "Ondanks dat we ons binnen onze afdeling bezig houden met verschillende vakgebieden voelen we ons een team. Een team van adviseurs, waarbij we afhankelijk van de situatie of case een verschillende rol kunnen vervullen. Van ondersteunend tot faciliterend, van toetsend tot kritische sparringpartner. Onderling wisselen we vaak ervaringen uit hoe om te gaan met die verschillende rollen en situaties en dat maakt het werk ook zo leuk en afwisselend!"

Onze afdelingen

Bij Allianz Partners kun je op verschillende afdelingen werken.                                                             

Onze vacatures

Werken bij Partners betekent werken bij een eigentijdse, dynamische en innovatieve onderneming.

Solliciteren

Solliciteren voor een baan bij Allianz Partners. Bekijk hier hoe onze sollicitatieprocedure eruit ziet.