Zorgverzekeraars

Goede hulp en service is de belangrijkste klantenbinder. Help je een klant uit de problemen, dan levert dat veel waardering op. Met Allianz Partners weet je zeker dat jouw klanten goede adviezen en adequate hulp krijgen. Wij hebben jarenlange ervaring met medische hulpverlening. We zijn de alarmcentrale achter talloze reis- en zorgverzekeringen.
Healthcare

Consumenten stellen hoge eisen aan directe hulpverlening in binnen- en buitenland. Die hulpverlening biedt Allianz Partners. Daarnaast kun je via ons ook  preventie gerichte diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Reisarts en Inentingsadvies. Met zulke extra’s kun je jezelf onderscheiden. Heb je ideeën of wensen op dit gebied?  We nemen graag de tijd voor een oplossing die helemaal past.
Medische hulpverlening in het buitenland

Worden je klanten in het buitenland geconfronteerd met medische problemen, dan kunnen zij een beroep doen op onze medische hulpverlening. De hulp wordt georganiseerd vanuit onze alarmcentrales overal in de wereld. In onze alarmcentrales staat 24/7 een medisch team paraat die bestaat uit professsionele hulpverleners, artsen en verpleegkundigen. Wij garanderen zorg op hoog niveau met oog voor kwaliteit én kosten.

Denk aan:

  • ondersteuning bij het stellen van een diagnose;
  • verplaatsing naar een betere medische instelling of repatriëren onder begeleiding;
  • repatriëren bij ziekte, ongeval of overlijden;
  • organiseren van een terugreis in geval van levensgevaar of overlijden van een familielid;
  • medische en sociale begeleiding;
  • verstrekken van garanties voor de medische kosten.
Reisarts


Een klein ongemak kan groot worden, als je huisarts duizenden kilometers ver weg is. Denk aan ziekte, een kind dat zich niet lekker voelt of een bijsluiter die vragen oproept. Wat een opluchting om dan een Nederlands sprekende arts aan de telefoon te krijgen.

Via de reisarts bied je klanten de zekerheid dat de dokter altijd dichtbij is. Het medisch team (artsen, verpleegkundigen, hulpverleners) van onze alarmcentrale is goed gekwalificeerd, spreekt 22 talen en heeft ruime ervaring met medische hulp in het buitenland. De reisarts kan jouw klanten medisch advies geven of verwijzen naar een betrouwbare dokter. Uit onze ervaring blijkt dat een zelfzorg-advies vaak al voldoet.

Inentingsadvies
 
Welke inentingen móet je halen, welke wil je halen. Het is lang niet altijd duidelijk welke inentingen voor een bestemming nodig zijn. Adviezen verschillen soms zelfs per streek en per seizoen. Ook de kosten van inentingen lopen uiteen. Met de service Inentingsadvies kunnen je klanten gericht en professioneel vragen stellen aan de reisarts. Van hoe en wat tot een advies over kosten.
Jouw klanten stellen extra services naast de gebruikelijke dienstverlening op prijs. Met name als die services zich op een betere gezondheid richten. Dat levert je waardering op, maar ook een betere binding met je klanten, lagere kosten en inzicht in je klantenbestand.
Automotive Innovation Centre

Kostenmanagement
Allianz Partners neemt de hele zorg en de financiële afwikkeling van je over. Door wereldwijde inkoop en scherpe afspraken met toeleveranciers en consequente controle beheersen we de kosten. Bovendien weet Allianz Partners exact aan welke partijen de gemaakte kosten doorbelast kunnen worden.
Financieel risico uitsluiten
Kosten beperken zich niet alleen tot die voor het organiseren en regisseren van de hulpverlening. Met name de kosten voor verleende hulp kunnen hoog op lopen. Je bepaalt zelf welke risico’s je wilt nemen en welke risico’s je liever afdekt met een verzekering. Maatwerk en jouw wensen staan voorop.
Ben je al partner van ons? Bekijk dan ook ons Extranet. Hier vind je onze laatste ontwikkelingen, informatie over verzekeringen, verkoopondersteuning en een overzicht van onze digitale nieuwsbrieven.