Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Allianz Partners is een verantwoordelijk bedrijf. Daarom gaat onze natuur van helpen verder dan alleen zaken doen. Uitreiken naar anderen en teruggeven waar hulp nodig is. 

Wij geloven in het zorgen voor onze planeet. Als een van ’s werelds grootste verzekerings- en hulpverleningsbedrijven, hebben wij de plicht om op verantwoordelijke en duurzame wijze te handelen in alles wat we doen.We bieden onze medewerkers daarom flexibele werktijden, zodat zij zich kunnen inzetten voor activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Project Abroad supported by Allianz Partners Australia
Betrokkenheid, respect en bewustzijn. En toewijding aan onze medewerkers, partners, milieu, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel. Dat is wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Allianz Partners betekent. Niet in woorden, maar vooral in daden.
Onze MVO-programma’s zijn nauw verbonden met lokale gemeenschappen. Ze bieden directe of indirecte hulp aan ouderen, zieken, minder bedeelden of kinderen in uitdagende situaties. We geven aan liefdadigheid, werk in scholen of projecten gericht op onze natuurlijke omgeving.