Overzicht wijzigingen

ReisopZeker: dit is er verbeterd

Kortlopende reisverzekering
Met de kortlopende reisverzekering is de klant verzekerd van hulp als er iets gebeurt tijdens de geboekte reis. Naast de dekkingen die je al kent, zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in dit product:

 • Hogere vergoedingen voor bagage en medische kosten Nederland. Bagage is verzekerd tot € 5.000,- en medische kosten Nederland tot € 1.000,- bij de Premium variant.
 • Je kunt er voor kiezen om tijdens de vakantieperiode ook een volledige pechhulpdekking af te sluiten. Handig als je klant met de auto op vakantie gaat.
 • Belt de klant met de alarmcentrale? Dan worden deze kosten volledig vergoed.
 • Kinderen t/m 4 jaar zijn nog steeds gratis meeverzekerd.

Let op: Reist je klant naar Amerika of Canada? Dan moet hij voor deze bestemming vanaf nu een werelddekking inclusief deze landen afsluiten.

 

Doorlopende reisverzekering
Met de doorlopende reisverzekering is de klant het hele jaar door goed verzekerd, voor alle reizen die hij dat jaar maakt. De verzekering is ook in Nederland geldig, dus ook als hij een weekendje weg gaat in eigen land is hij gewoon verzekerd. Naast de dekkingen die je al kent, zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in dit product:

 • Met de dekking ‘Wintersport’ is de klant ook verzekerd voor ongevallen en medische kosten als hij gaat oefenen op een borstel- of oefenbaan in Nederland.
 • Hogere vergoedingen voor bagage en medische kosten Nederland. Bagage is verzekerd tot € 5.000,- en medische kosten Nederland tot € 1.000,- bij de Premium variant.
 • Je kunt er voor kiezen om voor de vakantieperiode ook een volledige pechhulpdekking af te sluiten. Handig als je klant met de auto op vakantie gaat.
 • Belt de klant met de alarmcentrale? Dan worden deze kosten volledig vergoed.
 • Kinderen t/m 4 jaar zijn nog steeds gratis meeverzekerd.


Kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering

Met een (doorlopende) annuleringsverzekering worden de kosten vergoed als je klant vanwege een verzekerde gebeurtenis de reis moet annuleren. De klant kan er ook voor kiezen om de reis om te boeken, hij krijgt dan een vergoeding voor de omboekkosten. Daarnaast krijgt hij tot 25% van de reissom vergoed als de nieuwe reissom hoger is dan de oorspronkelijke reissom. Naast de reguliere annuleringsredenen, zijn er een aantal annuleringsredenen toegevoegd:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden in de 3e graad. Dit zijn overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes.

En kiest je klant voor de Premium dekking, dan krijgt hij ook een vergoeding voor annulering of omboeken bij:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een vriend(in) of huisgenoot
 • Overlijden of ernstige ziekte ex-partners bij Samengestelde gezinnen
 • Onvrijwillige werkeloosheid na een tijdelijk dienstverband.

Nieuw: twee extra dekkingen

Klanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om zich optioneel te verzekeren voor het annuleren of omboeken van de reis vanwege:

 • Terreuraanslagen & natuurrampen
 • Uitvallen vervangende mantelzorg

Let op: voor zowel de kortlopende reisverzekering als de doorlopende reisverzekering geldt dat de combinatiekorting voor het gelijktijdig afsluiten van een reisverzekering en annuleringsverzekering is komen te vervallen. Wel betaalt je klant slechts een keer poliskosten.

 

Productassortiment versimpeld

We hebben het productassortiment versimpeld. Het is niet meer mogelijk om een omboekverzekering of pechhulpverzekering af te sluiten. Voor de omboekverzekering bieden we het alternatief om de dekking “Terreuraanslagen & natuurrampen” af te sluiten. De op de reisverzekering mee te sluiten pechhulpdekking hebben wij zodanig uitgebreid dat er sprake is van een volledige dekking bij pech op vakantie. Er wordt nu als dit nodig is ook dekking gegeven bij repatriëring van de auto.