Jaarformules

Kiest u voor de meest royale bijstands- en reisverzekering voor al uw reizen wereldwijd, dan kiest u resoluut voor de polis Royal Service. Naast een onbeperkte dekking voor medische kosten in het buitenland, een uitgebreide bagageverzekering en kapitaal reisongevallen, geniet u ook van een All Risk-annuleringsverzekering en een compensatiereis. De Royal Service voorziet aan de basis al bijstand voor 2 voertuigen en fietsen, maar de polis kan nog uitgebreid worden tot liefst 6 voertuigen. Huurt u een wagen in het buitenland, dan is de afkoop van de franchise gewaarborgd, zo ook uw mogelijke event ticket-annulering.
Bekijk de product-fiche
Testimonial from an Allianz Care individual client
Met een polis Gold Service vertrekt u altijd op reis met de gouden zekerheid dat uw geniet van een uitgebreid pakket aan waarborgen:

Naast een onbeperkte dekking voor medische kosten in het buitenland, een uitgebreide bagageverzekering en kapitaal reisongevallen, geniet u ook van een ruime  annuleringsverzekering en een compensatie voor de niet genoten vakantiedagen. De Gold Service voorziet aan de basis al bijstand voor 2 voertuigen, maar de polis kan nog uitgebreid worden met 2 extra voertuigen.

 
Bekijk de product-fiche
Allianz Care customer testimonial

Ons product Travel service is specifiek gericht op reizigers die een uitgebreid pakket aan Travel-waarborgen willen genieten maar geen bijstand voertuigen dienen te verzekeren:

Naast een onbeperkte dekking voor medische kosten in het buitenland, een uitgebreide bagageverzekering en kapitaal reisongevallen, biedt de Travel formule ook van een ruime annuleringsverzekering en een compensatie voor de niet genoten vakantiedagen

Wenst  u ook bijstand voor uw voertuigen in België en in Europa? Kies dan voor onze  formule  Gold Service

Bekijk de product-fiche
Testimonial from an Allianz Care customer

Full service biedt, zoals de naam onthult, een volledig pakket waarborgen in bijstand personen zowel als  een uitgebreide bijstand voor uw voertuig in eigen land en Europa:

Naast een onbeperkte dekking voor medische kosten in het buitenland, een uitgebreide bagageverzekering en kapitaal reisongevallen, biedt de Full Service-formule  bijstand voor uw voertuig, vanaf uw eigen woning. De polis kan nog uitgebreid worden met 2 extra voertuigen. 

Wenst u ook een waarborg annulering en compensatie van niet genoten vakantiedagen? Kies dan voor onze formule     Gold Service
Bekijk de product-fiche
Testimonial from an Allianz Care individual client
Met de jaarformule Classic Service vertrekt u elke keer weer met een gerust gemoed op reis.Bij onvoorziene omstandigheden staan we klaar om u te helpen en dat wereldwijd.

Medische kosten in het buitenland worden onbeperkt gedekt. Daarnaast voorzien we ook in een ruime bagageverzekering bij schade, diefstal of laattijdig afleveren en verzekeren we een kapitaal bij ongeval in het buitenland

Wenst  u ook bijstand voor uw voertuigen in België en in Europa? Kies dan voor onze formule Full  Service

Wenst u ook een waarborg annulering en compensatie van niet genoten vakantiedagen Travel  Service

Wenst u ook bijstand voor uw voertuigen in België en in Europa en een waarborg annulering en compensatie van niet genoten vakantiedagen? Kies dan voor onze formule Gold Service

Bekijk de product-fiche
Allianz Care customer testimonial
Met onze formule Mobility Service vertrekt u elke dag met een gerust hart, ongeacht de leeftijd van uw voertuig. Wij leveren u bijstand, waar u ook bent, vanaf uw eigen woning tot ver in Europa. Hebt u pech en kan het euvel ter plaatste niet verholpen worden op dan voorzien wij altijd een vervangwagen, tot 5 dagen in eigen land en tot 10 dagen in het buitenland, zodat u en uw gezin uw reis kunnen verderzetten. 
Wenst  u ook reisbijstand voor personen met onbeperkte dekking voor medische kosten, een bagage-  en een kapitaal bij reisongevallenverzekering? Kies dan voor onze  formule Classic  Service

 
Bekijk de product-fiche
Bekijk onze tijdelijke formules
Hebt u nog vragen bij een van onze producten aarzel dan niet contact te nemen met onze Welcome Desk op het nummer 02 290 64 68 en per mail welcome.be@allianz.com