Η ισχύς και μοναδικότητα της θέσης που κατέχουμε στον Όμιλο Allianz οφείλεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις που ξεπερνούν τα πλαίσια της παραδοσιακής ασφάλισης. 

Επιπλέον, διαθέτουμε την ευελιξία και την τεχνογνωσία κάθε τοπικής αγοράς, έτσι ώστε να εξατομικεύουμε τις λύσεις μας προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τόσο των πελατών μας, όσο και των δικών τους πελατών και εργαζομένων. 

Αυτές οι μοναδικά συνδυασμένες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο, είτε ως μεμονωμένα προϊόντα, είτε ως συνδυαστικά πακέτα ή δομικά επιπρόσθετα στοιχεία που ενσωματώνονται τέλεια στις επιχειρηματικές λειτουργίες των πελατών μας.

Κέντρο Καινοτομίας Αυτοκινήτου
Επιδιώκουμε την συνεχή διεύρυνση και βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσα από πρωτοβουλίες καινοτομίας και ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε ιδρύσει Κέντρα Καινοτομίας για κάθε έναν από τους τομείς στους οποίους εξειδικευόμαστε, προκειμένου να ερευνήσουμε, να σχεδιάσουμε και να αξιολογήσουμε νέα προϊόντα και νέες διαδικασίες. Για παράδειγμα, το Κέντρο Καινοτομίας Αυτοκινήτου εστιάζει στην κινητικότητα του μέλλοντος, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα νέα τηλεματικά και μηχανικά συστήματα. 
Για παράδειγμα, οι ψηφιακές μας εφαρμογές ανανεώνονται συνεχώς, σύμφωνα με τις νέες γνώσεις που αποκτούνται μέσω της εκτενούς ανάλυσης των δεδομένων και της έρευνας αγοράς. 
Επιπλέον, οι λύσεις μας είναι διαθέσιμες στους πελάτες μέσα από άμεσα και ψηφιακά κανάλια διανομής. 
Ψηφιακές εφαρμογές, άμεσα και ψηφιακά κανάλια διανομής της Allianz Partners
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσω των τεσσάρων εμπορικών μας brands: Allianz Assistance, Allianz Automotive, Allianz Care και Allianz Travel. Όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ακλόνητη δέσμευσή τους στην παροχή συνεχούς καινοτομίας, γεωγραφικής κάλυψης και μιας γνήσιας πελατοκεντρικής προσέγγισης.