Vedení společnosti celosvětově

Představenstvo společnosti Allianz Partners je tvořeno odborníky z mnoha oblastí s bohatou profesní minulostí. Přečtěte si více o jednotlivých členech.

Sirma Boshnakova byla jmenována generální ředitelkou Allianz Partners v dubnu 2019 po čtyřech letech v Allianz SE na pozici výkonná viceprezidentka/ředitelka obchodní divize pro jižní a západní Evropu. Předtím působila jako předsedkyně představenstva zdravotní a životní pojišťovny a generální ředitelka ve společnostech orientovaných na neživotní pojištění. Sirma také pracovala jako COO a výkonná viceprezidentka pro obchod v sektoru pojišťovnictví. Svou kariéru začala v poradenské skupině. 

Sirma získala magisterský i doktorský titul z ekonomie na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (MGIMO).  

Ulf Lange - Chief Financial Officer at Allianz Partners

Ulf Lange byl jmenován finančním ředitelem a členem představenstva v září 2016. Tato pozice je pokračováním jeho dlouholeté kariéry ve skupině Allianz, kde zastával funkce vedoucí právního oddělení a lidských zdrojů Allianz ve střední a východní Evropě, blízký východ a Afriku a finančním ředitelem Allianz Ayudhya, obchodní jednotky pro životní pojištění v Thajsku. V roce 2014 byl jmenován vedoucím kanceláře generálního ředitele. Před nástupem do Allianz SE v roce 2008 na pozici výkonného asistenta finančního ředitele, pracoval od roku 2005 Ulf v daňovém oddělení Dresdner Bank.

Ulf získal magisterský a doktorský ditul z daňového práva na univerzitách ve Velké Británii a Německu. Má také titul MBA z Evropské školy managementu a technologie v Berlíně.

Mike Nelson - CEO  Travel Insurance at Allianz Partners

Mike Nelson byl jmenován členem představenstva Allianz Partner v červenci 2017. V roce 2016 byl Mike jmenován ředitelem pro oblast cestovního pojištění Allianz Partners a členem mezinárodního výboru skupiny. Do skupiny nastoupil v roce 2012 jako generální ředitel Allianz Assistance USA. Rovněž řídil operace a strategické směřování amerického regionu, který zahrnuje aktivity v Brazílii, Kanadě a Mexiku. Dříve Mike zastával různé pozice v Orbitz Worldwide, globální online cestovní agentuře, včetně vedení Partner Services Group a globálního výkonného ředitele. Před Orbitzem strávil 10 let v oblasti financí a marketingu ve společnosti Deluxe Corporation, Diageo/Pillsbury a Arthur Andersen.

Mike je držitelem bakalářského titulu z účetnictví a titulu MBA na University of Minnesota. 

Dan Assouline - Chief Market and digital officer at Allianz Partners

Prezident a generální ředitel společnosti Mondial Assistance France Dan Assouline se připojil ke společnosti Allianz Partners, aby převzal řízení přímého prodeje a digitalizace. Od roku 1998 do roku 2012 byl generálním ředitelem Allianz Assistance Brazil, od roku 2008 zároveň zastával funkci regionálního ředitele pro latinskou Ameriku a úspěšně vedl Allianz Assistance v oblasti amerického kontinentu. Dan původně nastoupil v Brazílii v roce 1993 jako ředitel do Mercosul Assistance, který skupina získala v roce 1996. Před nástupem do skupiny strávil 8 let v GMF Assistance International jako ředitel informačních systémů.

Dan získal magisterský titul na University of Paris-Dauphine a také dokončil dva programy Senior Executive - jeden na Pennsylvánské univerzitě a druhý na INSEADu.

Ida Luka-Lognoné - CEO of International Health at Allianz Partners

Ida Luka-Lognoné byla v roce 2015 jmenována generální ředitelkou pro oblast zdraví, členkou představenstva  a vedoucí strategie, inovací a řízení trhu je od roku 2014. Po nástupu do Elvia Travel Insurance Group v roce 1992 byla v roce 1996 jmenována ředitelkou rozvoje obchodu pro střední a východní Evropu. V roce 2000 se stala ředitelkou regionu Evropa pro skupinu Mondial Assistance a v roce 2002 členkou představenstva. 

Ida graduovala na Jagellonské univerzitě v Krakově, absolvovala INALCO ve Francii a Executive Program INSEAD. 

Sylvie Ouziel - CEO Assistance at Allianz Partners

Sylvie Ouziel byla v roce 2016 jmenována generální ředitelkou oblasti asistence v asijsko-pacifickém regionu. Do Allianz nastoupila v únoru 2012 jako ředitelka služeb a operací (AMOS). Sylvie strávila 20 let v Accenture (dříve Andersen Consulting), kde budovala a vedla profesionální služby (konzultace, IT, outsourcing) a zastávala několik pozic např. partner pro oblast zdraví a přírodních věd, prezidentka Invita a globální COO Accenture.

Sylvie promovala na Ecole Centrale v Pařiži s inženýrským titulem se zaměřením na ekonomii a získala titul MBA na Kellogg's Northwestern (Accenture program). Sylvie je také momentálně nevýkonnou členkou představenstva M6 a Fonciére des Regions, jakož i členem vědeckého výboru pro Úmluvu o analýze a řízení zdraví ve Francii.

Claudius Leibfritz - CEO of Automotive at Allianz Partners

Claudius Leibfritz se stal členem představenstva Allianz Partners v březnu 2016. Kromě funkce generálního ředitele pro automotive je zodpovědný také za oblast jihovýchodní Evropy a německy mluvící země, tuto pozici zastává od roku 2015. Claudius nastoupil do Allianz Assistance v roce 2011 jako ředitel skupiny pro provoz a dodavatelskou síť. Měl na starosti všechny globální operace a úspěšně implementoval komplexní globální transformační programy a iniciativy v oblasti efektivity. Předtím strávil více než 10 let v Boston Consulting Group, kde vedl různé mezinárodní projekty.

Claudius je držitelem doktorátu z financí na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku a magisterského titulu na univerzitě v Tübingenu v Německu.

Claudius Leibfritz - CEO of Automotive at Allianz Partners

Eric Schneijdenberg, provozní ředitel Allianz Benelux od roku 2013 a člen představenstva odpovědný za harmonizaci všech regionálních IT a provozních oddělení, se stal členem Allianz Partners v lednu 2019. Svou kariéru zahájil ve skupině Allianz v roce 2000 jako vedoucí oddělení Compliance pro Allianz Holandsko a následně zastával další manažerské pozice. Patří mezi ně ředitel Allianz Holandsko pro oblast řízení aktiv nebo ředitel řízení pohledávek. Eric je také členem Allianz Operations Management Council a je účastníkem programu Accelerator Agenda. V důsledku toho byl úzce zapojen do vymezení a implementace strategie skupiny Allianz, zejména v oblasti operací, IT a IT bezpečnosti.

Eric je držitelem postgraduálního titulu v oboru nizozemského práva a obchodních financí a obchodního práva.